Dr Tanja Nikolić

Radiolog

Dr Tanja Nikolić

Obrazovanje:

  • 1994 doktor medicine; Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • 2001 specijalizacija iz radiologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Radno iskustvo:

  • 1996 – 2001 GZZHMP Beograd
  • 2001 – 2018 specijalista radiologije, zaposlena u KCS – Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu Beograd (Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, Urgentni Centar, Odsek digestivne radiologije Klinike za digestivnu hirurgiju)
  • 2018 Ars Medica Beograd