Dr Milan Novaković

Radiolog

Dr Milan Novaković

Obrazovanje:

  • 2006 diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
  • 2014 završava specijalizaciju iz radiologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u Kliničkom centru Srbije

Radno iskustvo:

  • 2006 – 2008 staž u Opštoj bolnici “Studenica” u Kraljevu
  • 2006 – 2009 profesor stručnih predmeta u Medicinskoj školi u Kraljevu
  • do 2008  zaposlen je kao klinički lekar u specijanoj bolnici “Agens” u Mataruškoj banji
  • 2008 – 2018 lekar opšte medicine u Opšoj bolnici “Studenica” u Kraljevu, lekar u Službi urgentnog hirurškog prijema i klinički lekar Odeljenja za radiološku dijagnostiku
  • 2019 radiolog, Ars Medica Beograd