Dr Branko Gaković

radiolog

Dr Branko Gaković

Obrazovanje:

  • 2015 osnovne medicinske studije na Medicinskom Fakutletu Univerziteta u Beogradu završio
  • 2023 položio specijalistički ispit iz oblasti Radiologije sa odličnim uspehom i stekao zvanje specijalista Radiologije

Radno iskustvo:

  • od 2017 radi i stručno se usavršava na Klinici za Vaskularnu i Endovaskularnu hirurgiju UKCS gde je u stalnom radnom odnosu

Uža interesovanja:

Uže se bavi dijagnostikom bolesti krvnih sudova, koštano-zglobnog sistema i perifernih nerava.

Član je ESVS, SECHO kao i ESFUMB udruženja.

Učesnik je brojnih kliničkih studija i koautor stručnih radova.