Dr Nataša Rakonjac

radiolog

Dr Nataša Rakonjac

Obrazovanje:

 • Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu
 • Specijalista radiologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Subspecijalista digestivne radiologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Radno iskustvo:

 • 2006 – 2008 Lekar na projektu i stipendista Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, Institut za eksperimentalnu medicinu i medicinsku genetiku Vojno Medicinske Akademije
 • 2008 – 2014 Odeljenski lekar i lekar na specijalizaciji, KBC Zemun
 • od 2014 lekar specijalista radiologije, subspecijalista digestivne radiologije pomoćnik načelnika Službe za radiološku dijagnostiku, šef odseka za CT dijagnostiku, KBC Zemun

Uža interesovanja:

 • Radiografija i rad u skopiji
 • Ultrazvučna dijagnostika: abdomena i karlice, štitaste žlezde, mekih tkiva vrata, dojke, muskuloskeletnog sistema
 • Kolor Dopler krvnih sudova: vrata, ekstremiteta, v.porte, renalnih arterija
 • CT dijagnostika: glava, vrat, toraks, abdomen, karlica, CT u urgentnim stanjima, CT muskuloskeltnog sistema, CT angiografije, CT srca
 • MR dijagnostika: vrat, toraks, abdomen, karlica, MR muskuloskeletnog sistema, MR srca