Cene su izražene u dinarima

Način plaćanja: gotovina / žiro račun / platne kartice
Visa • Mastercard • Maestro • Visa Electron • Dina Card


Posredstvom ugovora sa osiguravajućim kućama
Ais-Albintercare • Axa • Allianz • Ddor • Dunav • Europ Assistance • Generali • Globos • Henner • Milenijum • Sava Triglav • Uniqa • Ap Companies-Aetna • Wiener Städtische

 • UZ dojki i štitne žlezde

  8.000
 • UZ abdomena i male karlice

  8.000
 • UZ dojki i štitne žlezde Dr Zorka Damjanović

  11.000
 • UZ abdomena i male karlice Dr Zorka Damjanović

  11.000
 • pedijatriski ultrazvuk

  8.000
 • pedijatrijski UZ paket (urotrakt, cns, kukovi)

  10.000
 • UZ mekih tkiva vrata

  5.000
 • biopsija dojke bez PH analiza

  16.000
 • aplikacija titanijumskog markera

  12.000
 • digitalna mamografija

  7.000
 • mamografija sa tomosintezom

  9.000
 • mamografija jedne dojke

  5.000
 • MR endokranijuma (glave)

  16.000
 • MR angiografija krvnih sudova mozga

  16.000
 • MR venografija krvnih sudova mozga

  16.000
 • MR glave + venografija bez kontrasta

  24.000
 • MR glave + MR angiografija glave

  24.000
 • MR glave + angiografija mozga + angiografija vrata (TOF)

  35.000
 • MR angiografija krvnih sudova vrata

  16.000
 • MR angiografija glave + angiografija vrata sa kontrastom

  35.000
 • MR glave + traktografija sa kontrastom

  27.000
 • MR glave + perfuzija sa kontrastom

  27.000
 • MR glave + traktografija + perfuzija sa kontrastom

  35.000
 • MR hipofize sa kontrastom

  22.000
 • MR endokranijuma + TWIST

  30.000
 • angiografija krvnih sudova vrata sa kontrastom

  26.000
 • MR cele kičme

  38.000
 • MR vratnog dela kičme

  16.000
 • MR torakalnog dela kičme

  16.000
 • MR lumbosakralnog dela kičme

  16.000
 • MR vratnog dela kičme + brah. plexus

  22.000
 • MR spinalna angiografija

  40.000
 • MR mekih tkiva vrata

  16.000
 • MR kukova

  16.000
 • MR toraxa

  16.000
 • MR abdomena

  16.000
 • MR male karlice

  16.000
 • MR abdomena + karlice sa kontrastom

  33.000
 • MR abdomena + MRCP sa kontrastom

  33.000
 • MR enterografija

  33.000
 • MR urografija + abdomen + karlica sa kontrastom

  35.000
 • MR dojki sa kontrastom

  22.000
 • MR jednog ramena

  16.000
 • MR lakta

  16.000
 • MR jednog kolena

  16.000
 • MR skočnog zgloba

  16.000
 • MR ručnog zgloba

  16.000
 • MR šake

  16.000
 • MR stopala

  16.000
 • MR sakroilijačnih zglobova

  16.000
 • MR mekih tkiva nadlaktice, podlaktice, natkolenice ili potkolenice

  16.000
 • MR fetusa

  22.000
 • MR prostate sa kontrastom (multiparametrijski)

  22.000
 • kontrastno sredstvo

  6.000
 • promovist kontrastno sredstvo

  25.000
 • analgosedacija

  10.000
 • izrada filma na zahtev po filmu

  1.000
 • MR konsultativni pregled

  8.000
 • MR skrining celog tela (glava, meka tkiva vrata, cela kičma, abdomen, MRCP, karlica)

  45.000
 • MR ekspertski pregled jedne regije sa kontrastom

  30.000
 • MR sa volumetrijom / segmentacijom

  80.000
 • MSCT grudnog koša bez kontrasta

  12.000
 • MSCT grudnog koša sa kontrastom

  15.000
 • pulmoangiografija + CT grudnog koša sa kontrastom

  25.000
 • pulmoangiografija sa kontrastom

  17.000
 • HRCT

  12.000
 • MSCT glave + angiografija glave sa kontrastom

  27.000
 • MSCT glave (mozak, endokranijum) bez kontrasta

  12.000
 • MSCT glave (mozak, endokranijum) sa kontrastom

  15.000
 • MSCT orbite (očiju) sa kontrastom

  15.000
 • MSCT temporalnih kostiju bez kontrasta

  12.000
 • MSCT temporalnih kostiju sa kontrastom

  15.000
 • MSCT glave + temporalnih kostiju sa kontrastom

  22.000
 • MSCT temporomandibularnih zglobova bez kontrasta

  12.000
 • MSCT temporomandibularnih zglobova sa kontrastom

  15.000
 • MSCT kostiju lica i sinusa bez kontrasta

  12.000
 • MSCT kostiju lica i sinusa sa kontrastom

  15.000
 • MSCT abdomena (jetra, slezina , bubrezi) bez kontrasta

  12.000
 • MSCT abdomena (jetra, slezina , bubrezi) sa kontrastom

  15.000
 • MSCT male karlice bez kontrasta

  12.000
 • MSCT male karlice sa kontrastom

  15.000
 • MSCT abdomen + mala karlica sa kontrastom

  27.000
 • MSCT toraks + abdomen + mala karlica sa kontrastom

  36.000
 • MSCT toraks + abdomen sa kontrastom

  27.000
 • MSCT enterografija sa kontrastom

  30.000
 • MSCT vrat ili glava + toraks + abdomen + karlica sa kontrastom

  42.000
 • MSCT celog tela sa kontrastom (glava, vrat, toraks, abdomen, mala karlica)

  50.000
 • MSCT celog tela sa ekstremitetima sa kontrastom

  70.000
 • MSCT abdomen + karlica + urografija sa kontrastom

  36.000
 • MSCT urografija sa kontrastom

  24.000
 • MSCT natkolenice sa kontrastom

  15.000
 • MSCT potkolenice bez kontrasta

  12.000
 • MSCT potkolenice sa kontrastom

  15.000
 • MSCT vratne kičme bez kontrasta

  12.000
 • MSCT vratne kičme sa kontrastom

  15.000
 • MSCT torakalne kičme bez kontrasta

  12.000
 • MSCT torakalne kičme sa kontrastom

  15.000
 • MSCT lumbalne kičme bez kontrasta

  12.000
 • MSCT lumbalne kičme sa kontrastom

  15.000
 • MSCT 2 segmenta kičme bez kontrasta

  22.000
 • MSCT 2 segmenta kičme sa kontrastom

  26.000
 • MSCT cele kičme (3 segmenta) bez kontrasta

  30.000
 • MSCT cele kičme (3 segmenta) sa kontrastom

  35.000
 • MSCT glava + angiografija glave sa kontrastom

  27.000
 • MSCT glava + angio. glave + angio. vrata sa kontrastom

  34.000
 • MSCT angiografija glave sa kontrastom

  17.000
 • MSCT angiografija vrata sa kontrastom

  17.000
 • MSCT angiografija glave i vrata sa kontrastom

  26.000
 • MSCT angiografija grudnog koša sa kontrastom

  17.000
 • MSCT angiografija abdomena sa kontrastom

  17.000
 • MSCT angiografija male karlice sa kontrastom

  17.000
 • MSCT angiografija donjih ekstremiteta sa kontrastom

  17.000
 • MSCT angiografija sa flebografijom sa kontrastom

  32.000
 • MSCT angiografija abdomena i male karlice sa kontrastom

  27.000
 • MSCT aortografija (torakalna + abdominalna aorta) sa kontrastom

  27.000
 • MSCT aortografija: torakalne aorte ili abdominalne aorte sa kontrastom

  17.000
 • MSCT angiografija 2 segmenta sa kontrastom

  27.000
 • MSCT angiografija 3 segmenta sa kontrastom

  34.000
 • MSCT angiografija 4 segmenta sa kontrastom

  40.000
 • MSCT angiografija 5 segmenata sa kontrastom

  45.000
 • MSCT flebografija (venografija) sa kontrastom

  17.000
 • MSCT celog tela sa kontrastom (glava, vrat, toraks, abdomen, mala karlica)

  50.000
 • MSCT ekspertski pregled jedne regije sa kontrastom

  24.000
 • angio MSCT sa volumetrijom / segmentacijom

  70.000
 • kontrasno sredstvo

  3.000
 • Visipaque kontrastno sredstvo

  6.000
 • štampanje CT snimka po zahtevu

  1.000
 • rendgen pluća u dva pravca

  4.000
 • procena koštane zrelosti

  4.000
 • rendgen glave u dva pravca

  4.000
 • rendgen mandibule

  4.000
 • rendgen temporomandibularnog zgloba

  4.000
 • rendgen sinusa

  4.000
 • rendgen sella turcica

  4.000
 • rendgen nosne kosti

  4.000
 • rendgen vratnog dela kičme u dva pravca

  4.000
 • rendgen vratnog dela kičme + funkcionalni snimak (4 snimka)

  6.000
 • rendgen prvog vratnog pršljena – Dens

  4.000
 • rendgen torakalnog dela kičme u dva pravca

  4.000
 • rendgen lumbalnog dela kičme u dva pravca

  4.000
 • rendgen lumbalnog dela kičme + funkcionalni snimak (4 snimka)

  6.000
 • rendgen kičmenog stuba (cele kičme)

  10.000
 • rendgen grudnog koša

  4.000
 • rendgen grudnog koša + kosi snimak

  5.000
 • rendgen abdomena

  4.000
 • rendgen urotrakta

  4.000
 • rendgen karlice

  4.000
 • rendgen kukova

  4.000
 • rendgen kukova + Judet snimak

  5.000
 • rendgen trtične kosti

  4.000
 • rendgen ramena

  4.000
 • rendgen ključne kosti

  4.000
 • rendgen lopatice

  4.000
 • rendgen lopatice + tangencialni snimak

  5.000
 • rendgen grudne kosti

  4.000
 • rendgen nadlaktice

  4.000
 • rendgen lakta u dva pravca

  4.000
 • rendgen podlaktice u dva pravca

  4.000
 • rendgen obe podlaktice u dva pravca

  6.000
 • rendgen ručnog zgloba u dva pravca

  4.000
 • rendgen oba ručna zgloba u dva pravca

  6.000
 • rendgen šake u dva pravca

  4.000
 • rendgen obe šake u dva pravca

  6.000
 • rendgen natkolenice u dva pravca

  4.000
 • rendgen potkolenice u dva pravca

  4.000
 • rendgen obe potkolenice u dva pravca

  6.000
 • rendgen kolena u dva pravca

  4.000
 • rendgen oba kolena u dva pravca

  6.000
 • rendgen kolena u dva pravca + aksijalni snimak patele

  5.000
 • rendgen skočnog zgloba u dva pravca

  4.000
 • rendgen oba skočna zgloba u dva pravca

  6.000
 • rendgen stopala u dva pravca

  4.000
 • rendgen oba stopala u dva pravca

  6.000
 • rendgen intravenska urografija

  17.000
 • rendgen onkološki komplet od 11 snimaka

  15.000
 • štampanje rendgen filma

  500
 • DXA lumbalna kičma + kuk

  5.000
 • DXA podlaktica

  4.000
 • DXA body composition (telesni sastav + visceralna mast)

  6.000
 • DXA osteo + body composition (lumbalna kičma + kuk + telesni sastav + visceralna mast)

  7.000
 • pregled interniste endokrinologa

  9.000
 • pregled internitste endokrinologa sa ultrazvukom Dr Miloš Žarković

  11.000
 • kontrolni pregled endokrinologa

  4.500
 • pregled endokrinologa Dr Svetozar Damjanović

  18.000
 • kontrolni pregled do 6 meseci Dr Svetozar Damjanović

  6.000
 • punkcija štitne žlezde sa PH nalazom

  20.000
 • ablacija štitne žlezde

  25.000
 • kardiološki pregled

  12.000
 • kardiološki pregled Prof Vujisić-Tešić; Dr Bošković

  14.000
 • kardiološki pregled Prof Nešković

  18.000
 • kontrolni pregled Prof Vujisić-Tešić; Dr Bošković

  6.000
 • kontrolni pregled Prof Nešković

  7.000
 • ultrazvuk srca

  8.000
 • holter EKG-a

  9.000
 • holter pritiska

  9.000
 • pregled urologa

  7.000
 • pregled urologa + UZ

  8.000
 • pregled urologa Dr Kozomara

  8.000
 • pregled urologa + UZ Dr Kozomara

  10.000
 • ultrazvuk (abdomen + skrotum) Dr Kozomara

  8.000
 • transrektalni UZ prostate

  8.000
 • plasiranje silikonskog katetera

  5.000
 • kontrola

  4.000
 • konsultacija

  3.000
 • biopsija prostate + PH nalaz

  35.000
 • pregled interniste pulmologa

  7.000
 • pulmološki pregled + spirometrija

  8.500
 • spirometrija

  2.500
 • bronhotilatacioni test BDT

  5.000
 • biopsija pluća

  30.000
 • imunohistohemija pluća

  18.000
 • dopler

  7.000
 • dopler Dr Dragan Vasić

  9.000
 • paket dopler (karotide, ruke, noge)

  15.000
 • paket dopler (karotide, ruke, noge) Dr Dragan Vasić

  17.000
 • pregled gastroenterologa

  7.000
 • gastroskopija

  16.000
 • kolonoskopija

  18.000
 • izdisajni test

  4.000
 • rektoskopija

  12.000
 • gastroskopija u analgosedaciji

  27.000
 • kolonoskopija u analgosedaciji

  29.000
 • paket gastroskopija + kolonoskopija u analgosedaciji

  48.000
 • kontrolni pregled do mesec dana

  4.000
 • skidanje 1 polipa

  6.000
 • skidanje 2 do 4 polipa

  10.000
 • skidanje više od 4 polipa

  15.000
 • PH analiza

  4.000
 • pregled neurologa

  12.000
 • prostigminski test

  2.000
 • psihološki test

  2.000
 • kontrolni pregled do 3 meseca

  5.000
 • kontrolni pregled do 6 meseci

  8.000
 • pregled interniste reumatologa

  9.000
 • kontrolni pregled

  5.000
 • pregled interniste hematologa

  8.000
 • kontrolni pregled

  4.000
 • pregled interniste onkologa

  12.000
 • kontrolni pregled do mesec dana

  4.000
 • kontrolni pregled

  5.000
 • onkološki konzilijum

  20.000
 • dermatološki pregled

  10.000
 • dermoskopija

  7.000
 • pregled + dermoskopija

  14.000
 • kontrola do 2 nedelje

  6.000
 • kontrola do 4 nedelje

  8.000
 • biopsija bez PH analiza

  12.000
 • ortopedski pregled

  9.000
 • kontrola

  5.000
 • pregled hirurga onkologa

  8.000
 • previjanje

  4.000
 • kontrolni pregled

  4.000
 • pregled hirurga

  8.000
 • pregled Dr Dragan Radovanović

  12.000
 • kontrola Dr Dragan Radovanović

  6.000
 • pregled grudnog hirurga

  12.000
 • kontrola grudnog hirurga

  6.000
 • biopsija dojke

  16.000
 • PH nalaz

  4.000
 • biopsija pluća

  30.000
 • imunohistohemija pluća

  18.000
 • pregled hepatologa

  10.000
 • pregled hepatologa + ultrazvuk

  14.000
 • pregled nutricioniste

  8.000
 • pregled nefrologa

  8.000
 • kontrola

  4.000