Dr Dragana Ristić – Baloš

radiolog

Dr Dragana Ristić – Baloš

Obrazovanje:

  • 2003 Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • 2016 specijalizacija iz radiologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • 2017/18 upisana uža specijalizacija iz neuroradiologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, u toku
  • 2022/23 upisane doktorske studije na odseku Radiologija i nuklearna medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, u toku

Radno iskustvo:

  • 2005 – 2008 Zdravstveni centar „Južni Banat“ Pančevo – Služba za transfuziju krvi
  • od 2010 Klinički centar Srbije, Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu odsek neuroradiologija