Dr Milan Orlić

Radiolog

Dr Milan Orlić

Obrazovanje:

  • 2013 diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
  • 2019 položio specijalistički ispit iz radiologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Radno iskustvo:

  • 2013 – 2016 volonter, Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu KCS
  • 2016 – 2019 klinički lekar, Ars Medica Beograd
  • od 2019 specijalista radiologije, Ars Medica Beograd

Članstva:

  • Član Srpskog lekarskog društva
  • Član Evropskog udruženja radiologa (ESR)
  • Član Evropskog udruženja za imidžing dojke (EUSOBI)

Oblast užeg interesovanja i usavršavanja:

Radiološka dijagnostika oboljenja dojke