Dr sci. med. Vojislav Bogosavljević

neurohirurg

Dr sci. med. Vojislav Bogosavljević

Obrazovanje:

 • osnovne studije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 1999 magisterijum, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 2002 specijalizacija iz neurohirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 2014 doktorat, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Radno iskustvo:

 • Neurohirurg, Institut za neurohirurgiju KCS
 • 2012 Asistent, Medicinski fakultet u Beogradu

Publikacije:

Promene aktivnosti enzima antioksidativne zaštite u krvi i tkivu bolesnika sa glioblastomom i meningeomom“
Doktorat. 
Comparative analysis of antioxidative systems in malignant and benign brain tumours
Autor.

Članstva:

Srpsko lekarsko društvo 
Lekarska komora Srbije

Ass. dr Darko Milovanović

ortopedski hirurg

Ass. dr Darko Milovanović

Obrazovanje:

 • 2004 Osnovne studije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • 2007 – 2008 Clinical Research Investigator Program, Internship, KRC Clinical Research Training Institution, KRIGER Research Centrer Inc. – New York
 • 2012 -2013 Specijalističke akademske studije iz oblasti ortopedije, Medicinski fakultet
  Universitet u Beogradu
 • 2012 – Doktorske studije iz oblasti rekonstruktivne hirurgije, Medicinski fakultet
  Universitet u Beogradu
 • 2016 Specijalizacija iz Ortopedske hirurgije i traumatologije, Medicinski fakultet
  Universitet u Beogradu

Radno iskustvo:

 • 1999 – 2000 Demonstrator, Institut za medicinsku biohemiju, Medicinki fakultet Univerziteta u Beogradu
 • jul 2004 – septembar 2004 , Lekar na stažu, Klinički centar Srbije, Beograd
 • 2004 – 2005, Civilna vojna služba, Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Beograd
 • septembar 2005 – jul 2006, Lekar na stažu, Klinički centar Srbije, Beograd
 • jul 2006 – februar 2007, Volonter, Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Beograd
 • novembar 2007 – jun 2008 Laser Health Solutions, Vankuver, Kanada
 • jul 2008 – februar 2009, Volonter, Institut za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Beograd
 • 2009 – 2011, Klinički lekar, Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Beograd
 • decembar 2011 – oktobar 2016, Specijalizant ortopedske hirurgije i traumatologije, Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Beograd
 • oktobar 2016, Specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije, Odeljenje hirurgije kolena, Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Beograd
 • januar 2018 Asistent na Katedri za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • Oktobar 2019, Načelnik odeljenja operacionog bloka Klinike za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Beograd

 

Stručna usavršavanja:

ESSKA Advanced Knee Arthroscopy Course – ALL about Knee Ligaments, October 2018 at Watford, UK

Smith & Nephew Professional Education EUCAN: Hip From Complex Primary to Revision, September 2018 at Watford, UK

International Course of Arthroscopic Techiques, April 2016, Ljubljana, Slovenia

Zimmer Biomet Institute: „Oxford Partial Knee Instructional Course“, Oxford, United Kingdom, September 2017

EFORT Travelling Fellowship, Wienna, Austria, April 2016

Zimmer Institute: „Total Knee Arthroplasti Primary and Revision“, Stolzalpe, Austria, May 2015

EEMEA: „Knee Arthroscopy Cadaver Course“, Warsaw Poland, March 2012

Prof. dr Dragan Radovanović 

hirurg

Prof. dr Dragan Radovanović 

Obrazovanje:

• 1984 Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Prosečna ocena 9,75
• 1991 Specijalistički ispit iz Opšte hirurgije na Katedri Hirurgija Medicinskog fakultetu Univerziteta u Beogradu
• 1992 Magistrirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
• 1993 Doktorirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu tema: Novine u proceni faktora rizika za nastanak krvarenja iz peptičkog ulkusa
• 2002 Subspecijalista iz oblasti Digestivne hirurgije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Radno iskustvo:

• 1989 Asistent na Katedri Hirurgija Medicinskog fakultetu Univerziteta u Beogradu
• 1996 Docent na Katedri Hirurgija Medicinskog fakultetu Univerziteta u Beogradu
• 1999 Vanredni profesor na Katedri Hirurgija Medicinskog fakultetu Univerziteta u Beogradu
• 2012 Redovni profesor na Katedri Hirurgija Medicinskog fakultetu Univerziteta u Beogradu
• 1998-2001 Načelnik odeljenja za gastrohirurgiju Klinike za hirurgiju KBC»dr Dragiša Mišović»Dedinje
• 2001-2014 Upravnik Klinike za hirurgiju KBC»dr Dragiša Mišović»Dedinje
• Član mnogih hirurških udruženja: Hirurške sekcije Srpskog lekarskog društva;Udruženja onkoloških hirurga Srbije; Internacionalnog Udruženja hirurga, gastroenterologa i onkologa IASGO; Udrženja endoskopskih hirurga Srbije, Udruženja endokrinih hirurga Srbije
• Specijalista opšte hirurgije i subspecijalista digestivne hirurgije zaposlen na Klinici za hirurgiju KBC»dr Dragiša Mišović» Dedinje
• Redovni profesor na Katedri Hirurgija Medicinskog fakultetu Univerziteta u Beogradu
• Načelnik III odeljenja Klinike za hirurgiju KBC»dr Dragiša Mišović» Dedinje
• Osnivač i rukovodilac nastave Subspecijalizacije iz laparoskopske hirurgije Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

 

Predavač po pozivu na mnogim internacionalnim i domaćim skupovima i organizator velikog broja naučnih i stručnih skupova. Uže oblasti rada i interesovanja: hirurško lečenje tumora abdominalnih organa laparoskopskim i otvorenim pristupom; Laparoskopska (minimalno invazivna) abdominalna i endokrina hirurgija.

Autor je preko 180 stručnih publikacija

Doprinos razvoju stručne delatnosti:

Tokom magistarskih studija uveo u rutinsku praksu ureaza test na Campilobacter pylori (sadašnji naziv Helicobacter pylori) tokom gastroskopskih pregleda. Zahvaljujući tome u KBC “dr Dragiša Mišović” detekcija Campilobactera pylori je uvedena u rutinsku praksu među prvim centrima u našoj zemlji.

Posle povratka sa stručnog usavršavanja na Klinici “Rechts der Isar” u Minhenu 1997.g. kod Prof. dr J.R. Siewerta uveo je na Klinici za hirurgiju KBC „dr Dragiša Miošović“u rutinsku praksu ekstenzivne onkološke operacije tumora želuca i debelog creva Brojni lekari su obučeni ovim operativnim zahvatima. Posle obuke u Milanu 2001.g. na “Ospedale Civile” Milano i “Ospedale Niguarda Ca Granda” Milano uveo  radiofrekventnu ablaciju tumora jetre (RFA), čime je značajno unapređen tretman bolesnika sa primarnim ili sekundarnim tumorima jetre. Posle završene obuke na jednoj od najprestižnijih klinika za hepato-bilijarnu hirurgiju-Tokyo University; Clinic for hepato-bilio-pancreatic and transplantation surgery kod vodećeg svetskog hepato-bilijarnog hirurga Prof. dr M. Makuchia uveo je u svakodnevnu praksu na Klinici za hirurgiju složene operacije resekcija jetre.

Smatra se pionirom laparoskopske hirurgije u Srbiji. Nakon obuke na Cleveland klinici (USA) u jednom od najvećih svetskih centara za laparoskopsku i kolo-rektalnu hirurgiju, kod Prof. dr S. Wexnera u svakodnevnu praksu je na svojoj klinici prvi put uveo u svakodnevnu praksu složene laparoskopske operacije prvo debelog creva zatim želuca, jetre, slezine, nadbubrega i pankreasa. Uvođenjem ovog tipa operacija dat je značajan doprinos modernizaciji hirurgije u Srbiji.

Na njegovu inicijativu je 2018 godine osnovana nova subpecijalizacija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu – Uža specijalizacija laparoskopske hirurgije, čiji je on rukovodilac i danas. Ovo je značajan korak u edukativnoj modernizaciji hirurgije u Srbiji i zadovoljavanju velikog interesovanja mladih hirurga iz čitave Srbije.

Doc. dr sci. med. Milan Savić

grudni hirurg

Doc. dr sci. med. Milan Savić

Obrazovanje:

 • 2008 Magistarski rad »Status i lokalizacija limfnih čvorova medijastinuma nakon indukcione hemioterapije i hirurške resekcije nemikrocelularnog karcinoma pluća« Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu
 • 2010 Specijalistički ispit iz grudne hirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 2016 Doktorska disertacija »Analiza prognostičkih faktora kod bolesnika operisanih od nesitnoćelijskog karcinoma pluća od I-III A stadijuma« Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 2012 – 2018 Klinički asistent Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 2018 Docent na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Radno iskustvo:

 • 2010 Lekar specijalista na Klinici za grudnu hirurgiju KCS, Beograd
 • 2011 Klinički asistent na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
 • 2016 Zamenik direktora Klinike za grudnu hirurgiju KCS
 • 2017 Načelnik odeljenja hirurgije I, Klinike za grudnu hirurgiju KCS
 • 2020 Šef katedre grudna hirurgija sa anesteziologijom u okviru Katedre hirurgije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

 

Stručna usavršavanja:

2013 School of Thoracic surgery (Workshop), Elancourt, Paris

2017 Transplantacija pluća – Jednomesečno usavršavanje u Univerzitetu u Minneapolisu Minnesota (USA) “Observership-Lung transplant program” („Hospital“)

2017 Regionalni kurs iz VATS uniportal hirurgije, Thoracic fellowship, KC Ljubljana, Slovenija

2019 Internacionalni VATS uniportalni trening kurs prve kategorije na Univerzitetu Tongi, najvecoj svetskoj bolnici za plucne bolesti, Shanghai, Kina

2023 ESTS 4th-Vienna Laryngotracheal course

Strani jezici:

Engleski

Dr Vladan Pošarac

hirurg

Dr Vladan Pošarac

Obrazovanje:

 • 1976 diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1976
 • 1984 specijalistički ispit iz opšte hirurgije položio je sa odličnim uspehom

Radno iskustvo:

 • od 1979 zaposlen je u Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije
 • 1985 – 1996. godine bio je asistent na Katedri za hirurgiju Medicinskog fakulteta u Beogradu
 • do 2011 šef Odseka za rani karcinom dojke i rekonstruktivnu hirurgiju
 • do 2013 načelnik Odeljenja za hirurgiju dojke
 • direktor Klinike za onkološku hirurgiju Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.

 

Usavršavanja i članstva:

Aktivno je učestvovao na brojnim stručnim sastancima, simpozijumima i kongresima u zemlji i inostranstvu.

Član je Udruženja onkoloških hirurga Srbije, Kancerološke i Hirurške sekcije Srpskog lekarskog društva i Evropskog udruženja onkoloških hirurga.

Ass. dr Rastko Živić

endokrini hirurg

Ass. dr Rastko Živić

Obrazovanje:

 • 1998 osnovne studije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 2005 specijalizacija iz Opšte hirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 2009 magisterijum iz Hirurške anatomije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 2016 doktorat iz Endokrine hirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 2017 uža specijalizacija iz Endokrine hirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Radno iskustvo:

 • od 2006 KBC ”Dr Dragiša Mišović – Dedinje”, Beograd
 • od 2021 Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

 

Usavršavanja:

03/23 Stručno usavršavanje iz oblasti Laserske ablacije benignih nodusa štitaste žlezde u Ospedale di Carpi, u Carpi-u, Italija (Prof.dr G. Papi)

12/19 Stručno usavršavanje u Centru za Endokrinu hirurgiju klinike Charite u Berlinu, Nemačka (Prof.dr P. Goretzki)

12/19 Stručno usavršavanje u Centru za minimalno invazinu hirurgiju Klinike Essen – Mitte u Esenu, Nemačka (Prof.dr M. Walz)

09/18 Stručno usavršavanje iz oblasti napredne hirurgije štitaste žlezde na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Gracu, Austrija (Prof.dr G. Wolf)

04/17 Stručno usavršavanje na Klinici za opštu, visceralnu i transplantacionu hirurgiju UKE u Hamburgu, Nemačka (Prof.dr J. Izbicki)

11/11 Stručno usavršavanje iz oblasti lečenja kila otvorenim i endoskopskim pristupom, u Kliničkom Bolničkom Centru Split, u Splitu, Hrvatska (Prof.dr Z. Perko)

Članstva:

od 1999 Srpsko lekarsko društvo, Hirurška sekcija

od 2004 Udruženje onkoloških hirurga Srbije

od 2009 Udruženje endokrinih hirurga Srbije (sekretar udruženja od 2019. godine)

od 2014 Republička stručna komisija za Endokrinu hirurgiju, Ministarstvo Zdravlja Republika Srbija

Publikacije:

Zivaljevic V, Zivic R, Slijepcevic N, Buzejic  M, Dundjerovic D, Trbojevic Stankovic J, Stojakov D,  Jovanovic M, Paunovic I. Parathyroid carcinoma in chronic renal disease – a case series of three patients and review of literature. Acta Chir Belg 2021 Aug 29;1-8.

Vekic B,  Dragojevic-Simic V, Jakovljevic M, Pilipovic F, Simic R, Zivic R, Radovanovic D, Rancic N. Medical Cost of Colorectal Cancer Services in Serbia Between 2014 and 2017: National Data Report. Front Pharmacol 2019; 10: 526.

Zivic R,  Diklic A,  Sipetic-Grujicic S, Paunovic I, Vekic B, Perunovic R, Radovanovic D, Zivaljevic V. Analysis of malignancy predictors for oxyphile thyroid tumors. J BUON  2016;  21(6): 1496-1500.

Živaljević V, Taušanović K, Paunović I, Diklić A, Kalezić N, Zorić G, Sabljak V, Vekić B, Živić R, Marinković J, Šipetić S. Age  as a prognostic factor in anaplastic thyroid cancer. Int J Endocrinol 2014; Epub 2014 Jun 15.

Živaljević V, Taušanović K, Šipetić S, Paunović I , Diklić A, Kovačević B, Stojanović D, Živić R, Stanojević B, Kalezić N. A case-control study of papillary thyroid cancer in children and adolescents. Eur J Cancer Prev 2013; 22(6): 561-565.

Dr sc. med. Stevan Jokić

onkološki hirurg

Dr sc. med. Stevan Jokić

Obrazovanje:

 • 1996 završio medicinski fakultet univerziteta u Beogradu
 • 2002 specijalista opšte hirurgije
 • 2010 subspecijalista – onkolog
 • 2014 magistar medicinskih nauka

Radno iskustvo:

 • Od 2002 zaposlen u IORS-u kao specijalista opšte hirurgije

 

Usavršavanja:

 • 2012 bio na profesionalnoj edukaciji u MD Anderson, Houston, Texas, SAD
 • 2017 profesionalno usavršavanje na univerziteskoj klinici u Essenu kod akademika Henninga Drallea

Koautor u većem broju stručnih radova i učesnik većeg broja skupova zdravstvenih radnika Srbije sa međunarodnim učešćem kao i učesnik međunarodnih kongresa sa oralnim prezentacijama

Specijalnost:

Hirurg – subspecijalista onkolog

Glavna specijalnost u onkološkoj hirurgiji:

 • Karcinom štitaste žlezde
 • Karcinomi dojke
 • Melanom
 • Mekotkivni tumori

Ass. dr Igor Spurnić

hirurg

Ass. dr Igor Spurnić

Obrazovanje:

 • 2004 doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 2014 specijalizacija iz opšte hirurgije, Medicniski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 2014 Postdiplomske studije, doktorske studije iz rekonstrutivne hirurgije

Radno iskustvo:

 • 2005 opšti lekarski staž u Kliničkom centru Srbije u Beogradu
 • 2006 Klinika za hirurgiju, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije u Beogradu
 • 2014 klinički asistent Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu – predmet Opšta hirurgije

Polje interesovanja:

Hirurgija tumora dojke, štitne žlezde, kože i mekih tkiva

Članstva:

 • Srpsko lekarsko društvo
 • Udruženje onkoloških hirurga Srbije