Dr Vladan Pošarac

hirurg

Dr Vladan Pošarac

Obrazovanje:

  • 1976 diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1976
  • 1984 specijalistički ispit iz opšte hirurgije položio je sa odličnim uspehom

Radno iskustvo:

  • od 1979 zaposlen je u Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije
  • 1985 – 1996. godine bio je asistent na Katedri za hirurgiju Medicinskog fakulteta u Beogradu
  • do 2011 šef Odseka za rani karcinom dojke i rekonstruktivnu hirurgiju
  • do 2013 načelnik Odeljenja za hirurgiju dojke
  • direktor Klinike za onkološku hirurgiju Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.

 

Usavršavanja i članstva:

Aktivno je učestvovao na brojnim stručnim sastancima, simpozijumima i kongresima u zemlji i inostranstvu.

Član je Udruženja onkoloških hirurga Srbije, Kancerološke i Hirurške sekcije Srpskog lekarskog društva i Evropskog udruženja onkoloških hirurga.