Ass. dr Igor Spurnić

hirurg

Ass. dr Igor Spurnić

Obrazovanje:

  • 2004 doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • 2014 specijalizacija iz opšte hirurgije, Medicniski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • 2014 Postdiplomske studije, doktorske studije iz rekonstrutivne hirurgije

Radno iskustvo:

  • 2005 opšti lekarski staž u Kliničkom centru Srbije u Beogradu
  • 2006 Klinika za hirurgiju, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije u Beogradu
  • 2014 klinički asistent Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu – predmet Opšta hirurgije

Polje interesovanja:

Hirurgija tumora dojke, štitne žlezde, kože i mekih tkiva

Članstva:

  • Srpsko lekarsko društvo
  • Udruženje onkoloških hirurga Srbije