Doc. dr sci. med. Milan Savić

grudni hirurg

Doc. dr sci. med. Milan Savić

Obrazovanje:

  • 2008 Magistarski rad »Status i lokalizacija limfnih čvorova medijastinuma nakon indukcione hemioterapije i hirurške resekcije nemikrocelularnog karcinoma pluća« Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu
  • 2010 Specijalistički ispit iz grudne hirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • 2016 Doktorska disertacija »Analiza prognostičkih faktora kod bolesnika operisanih od nesitnoćelijskog karcinoma pluća od I-III A stadijuma« Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • 2012 – 2018 Klinički asistent Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • 2018 Docent na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Radno iskustvo:

  • 2010 Lekar specijalista na Klinici za grudnu hirurgiju KCS, Beograd
  • 2011 Klinički asistent na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
  • 2016 Zamenik direktora Klinike za grudnu hirurgiju KCS
  • 2017 Načelnik odeljenja hirurgije I, Klinike za grudnu hirurgiju KCS
  • 2020 Šef katedre grudna hirurgija sa anesteziologijom u okviru Katedre hirurgije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

 

Stručna usavršavanja:

2013 School of Thoracic surgery (Workshop), Elancourt, Paris

2017 Transplantacija pluća – Jednomesečno usavršavanje u Univerzitetu u Minneapolisu Minnesota (USA) “Observership-Lung transplant program” („Hospital“)

2017 Regionalni kurs iz VATS uniportal hirurgije, Thoracic fellowship, KC Ljubljana, Slovenija

2019 Internacionalni VATS uniportalni trening kurs prve kategorije na Univerzitetu Tongi, najvecoj svetskoj bolnici za plucne bolesti, Shanghai, Kina

2023 ESTS 4th-Vienna Laryngotracheal course

Strani jezici:

Engleski