top of page

CENOVNIK

NAČIN PLAĆANJA:

  • Gotovinom

  • Platnim karticama 

      (visa, mastercard, maestro, visa electron, dina card)

  • Preko računa

  • Posredstvom ugovora sa osiguravajućim kućama  (ais-albintercare, ap companies-aetna, axa, allianz, ddor, dunav, europ assistance, generali, globos, henner, milenijum, sava, triglav, uniqa, wiener städtische)

ULTRAZVUK (radiološki)

UZ DOJKE I ŠTITNA ŽLEZDA                                                       7.000,00

UZ ABDOMEN I MALA KARLICA                                               7.000,00

UZ DOJKE I ŠTITNA ŽLEZDA  Dr Zorka Damjanović                        9.000,00

UZ ABDOMEN I MALA KARLICA Dr Zorka Damjanović                 9.000,00

PEDIJATRIJSKI UZ                                                                         7.000,00

PEDIJATRIJSKI UZ PAKET (urotrakt, cns, kukovi)                     7.500,00

UZ MEKIH TKIVA VRATA                                                               4.000,00

BIOPSIJA DOJKE bez PH analiza                                             12.000,00

APLIKACIJA TITANIJUMSKOG MARKERA                              12.000,00

 

 

 

MAGNETNA REZONANCA

MR ENDOKRANIJUMA (glave)                                                  14.000,00

MR ANGIOGRAFIJA KRVNIH SUDOVA MOZGA                   14.000,00

MR VENOGRAFIJA KRVNIH SUDOVA MOZGA                     14.000,00

MR GLAVE + MR ANGIOGRAFIJA GLAVE                             22.000,00

MR GLAVE + ANGIOGRAFIJA MOZGA +                                                

ANGIOGRAFIJA VRATA (TOF)                                                  33.000,00

MR ANGIOGRAFIJA KRVNIH SUDOVA VRATA                     14.000,00

MR ANGIOGRAFIJA GLAVE + ANGIOGRAFIJA                                    

VRATA SA KONTRASTOM                                                        33.000,00

MR GLAVE + TRAKTOGRAFIJA SA KONTRASTOM            25.000,00

MR GLAVE + PERFUZIJA SA KONTRASTOM                        25.000,00

MR GLAVE + TRAKTOGRAFIJA + PERFUZIJA                                       

SA KONTRASTOM                                                                       33.000,00

MR HIPOFIZE SA KONTRASTOM                                            20.000,00

MR ENDOKRANIJUMA + TWIST                                             28.000,00

ANGIOGRAFIJA KRVNIH SUDOVA VRATA                                            

SA KONTRASTOM                                                                     24.000,00

MR CELE KIČME                                                                        35.000,00

MR VRATNOG DELA KIČME                                                    14.000,00

MR TORAKALNOG DELA KIČME                                            14.000,00

MR LUMBOSAKRALNOG DELA KIČME                                 14.000,00

MR VRATNOG DELA KIČME + BRAH. PLEXUS                    20.000,00

MR SPINALNA ANGIOGRAFIJA                                              30.000,00

MR MEKIH TKIVA VRATA                                                           14.000,00

MR KUKOVA                                                                                 14.000,00

MR TORAXA.                                                                               14.000,00

MR ABDONEMA                                                                         14.000,00

MR MALE KARLICE                                                                    14.000,00

MR ABDOMENA + KARLICE SA KONTRASTOM                 30.000,00

MR ABDOMENA + MRCP SA KONTRASTOM                      30.000,00

MR ENTEROGRAFIJA                                                                30.000,00

MR UROGRAFIJA + ABDOMEN +                                                            

KARLICA SA KONTRASTOM                                                    32.000,00

MR DOJKI SA KONTRASTOM                                                  20.000,00

MR ZGLOBOVA (rame, koleno, ručni zglob, šaka, lakat,                      

stopalo, skočni zglob, sakroilijačni zglobovi)                          14.000,00

MR MEKIH TKIVA (nadlaktica, podlaktica,                                              

natkolenica, potkolenica)                                                            14.000,00

MR FETUSA                                                                                20.000,00

MR PROSTATE SA KONTRASTOM                                                           

(MULTIPARAMETRIJSKI)                                                            20.000,00

KONTRASTNO SREDSTVO                                                         5.000,00

osim primovista koji je                                                                25.000,00

ANALGOSEDACIJA                                                                     8.000,00

IZRADA FILMA NA ZAHTEV po filmu                                         1.000,00

MR KONSULTATIVNI PREGLED                                                 8.000,00

MR SKRINING CELOG TELA (glava, meka tkiva vrata,                         

cela kičma, abdomen, MRCP, karlica)                                      39.000,00

MR SA VOLUMETRIJOM/SEGMENTACIJOM                      60.000,00

MSCT - CT SKENER

(KOMPJUTERIZOVANA TOMOGRAFIJA)

MSCT GRUDNOG KOŠA BEZ KONTRASTA                           11.500,00

MSCT GRUDNOG KOŠA SA KONTRASTOM                         14.500,00

PULMOANGIOGRAFIJA + CT GRUDNOG KOŠA                                  

SA KONTRASTOM                                                                      24.000,00

HRCT                                                                                             11.500,00

MSCT GLAVE + ANGIOGRAFIJA GLAVE                                              

SA KONTRASTOM                                                                    24.000,00

MSCT GLAVE (MOZAK, ENDOKRANIJUM)                                            

BEZ KONTRASTA                                                                         11.500,00

MSCT GLAVE (MOZAK, ENDOKRANIJUM)                                            

SA KONTRASTOM                                                                      14.500,00 MSCT ORBITE (OČIJU) BEZ KONTRASTA                              11.500,00

MSCT ORBITE (OČIJU) SA KONTRASTOM                            14.500,00

MSCT TEMPORALNE KOSTI BEZ KONTRASTA                     11.500,00

MSCT TEMPORALNE KOSTI SA KONTRASTOM                  14.500,00

MSCT TEMPOROMANDIBULARNIH                                                       

ZGLOBOVA BEZ KONTRASTA                                                   11.500,00

MSCT TEMPOROMANDIBULARNIH ZGLOBOVA                                  SA KONTRASTOM                                                                      14.500,00

MSCT KOSTIJU LICA I SINUSA BEZ KONTRASTA                11.500,00

MSCT KOSTIJU LICA I SINUSA SA KONTRASTOM              14.500,00

MSCT MEKIH TKIVA VRATA SA KONTRASTOM                   14.500,00 

MSCT ABDOMENA (JETRA, SLEZINA , BUBREZI)                                

BEZ KONTRASTA                                                                         11.500,00

MSCT ABDOMENA (JETRA, SLEZINA , BUBREZI)                                

SA KONTRASTOM                                                                      14.500,00

MSCT MALE KARLICE BEZ KONTRASTA                               11.500,00

MSCT MALE KARLICE SA KONTRASTOM                             14.500,00

MSCT ABDOMEN + MALA KARLICA SA KONTRASTOM   24.000,00

MSCT TORAKS + ABDOMEN + MALA KARLICA                                   SA KONTRASTOM                                                                      30.000,00

   MSCT TORAKS + ABDOMEN SA KONTRASTOM               24.000,00

MSCT ENTEROGRAFIJA SA KONTRASTOM                        27.000,00

   MSCT VRAT + TORAKS + ABDOMEN + KARLICA                                

   SA KONTRASTOM                                                                    35.000,00

   MSCT ABDOMEN + KARLICA + UROGRAFIJA                                     

   SA KONTRASTOM                                                                     30.000,00

MSCT UROGRAFIJA SA KONTRASTOM                                20.000,00

MSCT NATKOLENICE SA KONTRASTOM                              14.500,00

MSCT POTKOLENICE BEZ KONTRASTA                               11.500,00

MSCT POTKOLENICE SA KONTRASTOM                              14.500,00

MSCT VRATNE KIČME BEZ KONTRASTA                              11.500,00

MSCT VRATNE KIČME SA KONTRASTOM                            14.500,00

MSCT TORAKALNE KIČME BEZ KONTRASTA                      11.500,00

MSCT TORAKALNE KIČME SA KONTRASTOM                    14.500,00

MSCT LUMBALNE KIČME BEZ KONTRASTA                        11.500,00

MSCT LUMBALNE KIČME SA KONTRASTOM                      14.500,00

MSCT  2 SEGMENTA KIČME BEZ KONTRASTA                   20.000,00

MSCT  2 SEGMENTA KIČME SA KONTRASTOM                 24.000,00

MSCT CELE KIČME (3 SEGMENTA) BEZ KONTRASTA       25.000,00

MSCT CELE KIČME (3 SEGMENTA) SA KONTRASTOM     30.000,00

MSCT GLAVE + ANGIOGRAFIJA GLAVE                                              

SA KONTRASTOM                                                                     24.000,00

MSCT ANGIOGRAFIJA GLAVE SA KONTRASTOM              16.000,00

MSCT ANGIOGRAFIJA VRATA SA KONTRASTOM              16.000,00

MSCT ANGIOGRAFIJA GLAVE I VRATA                                                  SA KONTRASTOM                                                                      24.000,00

MSCT ANGIOGRAFIJA GRUDNOG KOŠA                                              SA KONTRASTOM                                                                      16.000,00

MSCT ANGIOGRAFIJA ABDOMENA SA KONTRASTOM    16.000,00

  MSCT ANGIOGRAFIJA MALE KARLICE                                                SA KONTRASTOM                                                                      16.000,00

MSCT ANGIOGRAFIJA DONJIH EKSTREMITETA                                   SA KONTRASTOM                                                                     16.000,00

MSCT ANGIOGRAFIJA SA FLEBOGRAFIJOM                                       SA KONTRASTOM                                                                     30.000,00

MSCT ANGIOGRAFIJA ABDOMENA I MALE KARLICE                        SA KONTRASTOM                                                                     24.000,00

MSCT AORTOGRAFIJA (TORAKALNA + ABDOMINALNA                    AORTA) SA KONTRASTOM                                                      24.000,00

SKENER (MSCT) AORTOGRAFIJA: TORAKALNE AORTE ILI               ABDOMINALNE AORTE  SA KONTRASTOM                        16.000,00

MSCT ANGIOGRAFIJA  2 SEGMENTA                                                   

SA KONTRASTOM                                                                     24.000,00

MSCT ANGIOGRAFIJA  3 SEGMENTA                                                   

SA KONTRASTOM                                                                     28.000,00

MSCT ANGIOGRAFIJA  4 SEGMENTA                                                  

SA KONTRASTOM                                                                     34.000,00

MSCT ANGIOGRAFIJA  5 SEGMENATA                                                  

SA KONTRASTOM                                                                      39.000,00

MSCT FLEBOGRAFIJA (VENOGRAFIJA)                                              

SA KONTRASTOM                                                                       16.000,00

MSCT CELOG TELA SA KONTRASTOM (GLAVA, VRAT,                     TORAKS, ABDOMEN, MALA KARLICA)                               44.000,00

ANGIO MSCT SA VOLUMETRIJOM/SEGMENTACIJOM   50.000,00

KONTRASNO SREDSTVO                                                             3.000,00

VISIPAQUE KONTRASNO SREDSTVO                                     6.000,00

ŠTAMPANJE CT SNIMKA PO ZAHTEVU                                   1.000,00

 

 

 

DXA - DEXA, osteodenzitometrija

DXA LUMBALNA KIČMA + KUK                                                 5000,00

DXA PODLAKTICA                                                                        4000,00

DXA BODY COMPOSITION     (TELESNI SASTAV +                              VISCERALNA MAST)                                                                   6000,00

DXA OSTEO + BODY COMPOSITION (LUMBALNA KIČMA + KUK + TELESNI SASTAV + VISERALNA MAST)                                   7000,00

RENDGEN

*opis snimka je uključen u cenu pregleda

PROCENA KOŠTANE ZRELOSTI                                                3.500,00

RENDGEN GLAVE U DVA PRAVCA                                            3.500,00

RENDGEN MANDIBULE                                                              3.500,00

RENDGEN TEMPOROMANDIBULARNOG ZGLOBA              3.500,00

RENDGEN SINUSA                                                                       3.000,00

RENDGEN SELLA TURCICA                                                       3.000,00

RENDGEN NOSNE KOSTI                                                           3.500,00

RENDGEN VRATNOG DELA KIČME U DVA PRAVCA             3.500,00

RENDGEN VRATNOG DELA KIČME +                                                   

FUNKCIONALNI SNIMAK (4 SNIMKA)                                       6.000,00

RENDGEN PRVOG VRATNOG PRŠLJENA - DENS                 3.000,00

RENDGEN TORAKALNOG DELA KIČME DVA PRVCA          3.500,00

RENDGEN LUMBALNOG DELA KIČME DVA PRAVCA          3.500,00

RENDGEN LUMBALNOG DELA KIČME +                                             

FUNKCIONALNI SNIMAK (4 SNIMKA)                                       6.000,00

RENDGEN KIČMENOG STUBA (CELE KIČME)                      10.000,00

RENDGEN PLUĆA                                                                        3.000,00

RENDGEN PLUĆA U DVA PRAVCA                                            3.500,00

RENDGEN GRUDNOG KOŠA                                                     3.000,00

RENDGEN GRUDNOG KOŠA + KOSI SNIMAK                        4.000,00

RENDGEN ABDOMENA                                                              3.000,00

RENDGEN UROTRAKTA                                                              3.000,00

RENDGEN KARLICE                                                                     3.000,00

RENDGEN KUKOVA                                                                      3.000,00

RENDGEN KUKOVA + JUDET SNIMAK                                     4.500,00

RENDGEN TRTIČNE KOSTI                                                         3.500,00

RENDGEN RAMENA                                                                     3.000,00

RENDGEN KLJUČNE KOSTI                                                        3.000,00

RENDGEN LOPATICE                                                                   3.000,00

RENDGEN LOPATICE + TANGENCIALNI SNIMAK                  5.000,00

RENDGEN GRUDNE KOSTI                                                         3.000,00

RENDGEN NADLAKTICE                                                            3.500,00

RENDGEN LAKTA U DVA PRAVCA                                            3.500,00

RENDGEN PODLAKTICE U DVA PRAVCA                               3.500,00

RENDGEN OBE PODLAKTICE U DVA PRAVCA                      5.000,00

RENDGEN RUČNOG ZGLOBA U DVA PRAVCA                      3.500,00

RENDGEN OBA RUČNA ZGLOBA U DVA PRAVCA                5.000,00

RENDGEN ŠAKE U DVA PRAVCA                                              3.500,00

RENDGEN OBE ŠAKE U DVA PRAVCA                                     5.000,00

RENDGEN NATKOLENICE U DVA PRAVCA                              3.500,00

RENDGEN POTKOLENICE U DVA PRAVCA                             3.500,00

RENDGEN OBE POTKOLENICE U DVA PRAVCA                    5.000,00

RENDGEN KOLENA U DVA PRAVCA                                         3.500,00

RENDGEN OBA KOLENA U DVA PRAVCA                               5.000,00

RENDGEN KOLENA U DVA PRAVCA +                                                  

AKSIJALNI SNIMAK PATELE                                                       4.500,00

RENDGEN SKOČNOG ZGLOBA U DVA PRAVCA                     3.500,00

RENDGEN OBA SKOČNA ZGLOBA U DVA PRAVCA              5.000,00

RENDGEN STOPALA U DVA PRAVCA                                       3.500,00

RENDGEN OBA STOPALA U DVA PRAVCA                             5.000,00

RENDGEN INTRAVENSKA UROGRAFIJA                                16.500,00

RENDGEN ONKOLOŠKI KOMPLET OD 11 SNIMAKA             13.000,00

ŠTAMPANJE RENDGEN FILMA                                                     400,00

 

 

 MAMOGRAFIJA

DIGITALNA MAMOGRAFIJA                                                       6.000,00

MAMOGRAFIJA SA TOMOSINTEZOM                                     8.000,00

MAMOGRAFIJA JEDNE DOJKE                                                 4.000,00

 

ENDOKRINOLOGIJA

PREGLED INTERNISTE ENDOKRINOLOGA                             8.000,00

KONTROLNI PREGLED ENDOKRINOLOGA                             4.000,00

PREGLED ENDOKRINOLOGA Dr Svetozar Damjanović                             15.000,00

KONTROLNI PREGLED do 6 meseci Dr Svetozar Damjanović           6.000,00

PUNKCIJA ŠTITNE ŽLEZDE SA PH NALAZOM                      12.000,00

 

 

 

KARDIOLOGIJA

KARDIOLOŠKI PREGLED 1                                                          8.000,00

KONTROLNI PREGLED  DO MESEC DANA                             3.000,00

KARDIOLOŠKI PREGLED 2                                                        10.000,00

KARDIOLOŠKI PREGLED  Prof. Nešković; Prof. Vujisić-Tešić, Dr Bošković 12.000,00

KONTROLNI PREGLED  Prof. Nešković; Prof. Vujisić-Tešić, Dr Bošković         5.000,00

ULTRAZVUK SRCA                                                                       7.000,00

HOLTER EKG-a                                                                              8.000,00

HOLTER PRITISKA                                                                        7.000,00

 

 

 

 GASTROENTEROLOGIJA

PREGLED GASTROENTEROLOGA                                            6.000,00

GASTROSKOPIJA                                                                        13.000,00

KOLONOSKOPIJA                                                                        15.000,00

IZDISAJNI TEST                                                                             3.000,00

REKTOSKOPIJA                                                                           10.000,00

GASTROSKOPIJA U ANALGOSEDACIJI                                 23.000,00

KOLONOSKOPIJA U ANALGOSEDACIJI                                 25.000,00

PAKET GASTROSKOPIJA + KOLONOSKOPIJA                                      

U ANALGOSEDACIJI                                                                 40.000,00 

KONTROLNI PREGLED DO MESEC DANA                              3.000,00

SKIDANJE 1 POLIPA                                                                     6.000,00

SKIDANJE 2 DO 4 POLIPA                                                        10.000,00

SKIDANJE VIŠE OD 4 POLIPA                                                   15.000,00

PH ANALIZA                                                                                  4.000,00

 

 

  HIRURGIJA

PREGLED HIRURGA ONKOLOGA                                              7.000,00

PREOPERATIVNI PREGLED HIRURGA ONKOLOGA               9.000,00

PREVIJANJE                                                                                   3.500,00

KONTROLNI PREGLED                                                                3.000,00

PREGLED HIRURGA                                                                     6.000,00

BIOPSIJA DOJKE                                                                         12.000,00

PH NALAZ                                                                                       4.000,00

BIOPSIJA PLUĆA                                                                        20.000,00

IMUNOHISTOHEMIJA PLUĆA                                                   17.820,00

 

 

 

ANGIOLOGIJA

DOPLER                                                                                          7.000,00

PAKET DOPLER (karotide, ruke, noge)                                     15.000,00

 

 

NEUROLOGIJA

PREGLED NEUROLOGA                                                            10.000,00

PROSTIGMINSKI TEST                                                                 1.000,00

PSIHOLOŠKI TEST                                                                        1.000,00

KONTROLNI PREGLED                                                                3.000,00

 

 

 UROLOGIJA

PREGLED UROLOGA                                                                   7.000,00

PREGLED UROLOGA + UZ                                                          8.000,00

PLASIRANJE KATETERA                                                             2.500,00

PLASIRANJE SILIKONSKOG KATETERA                                  3.500,00

BIOPSIJA PROSTATE + PH NALAZ                                          35.000,00

 

 

 

PULMOLOGIJA

PREGLED INTERNISTE PULMOLOGA                                      7.000,00

SPIROMETRIJA U SKLOPU PREGLEDA                                     1.500,00

BIOPSIJA PLUĆA                                                                        20.000,00

IMUNOHISTOHEMIJA PLUĆA                                                   17.820,00

 

 

HEMATOLOGIJA

PREGLED INTERNISTE HEMATOLOGA                                    7.000,00

KONTROLNI PREGLED                                                                3.000,00

 

 

REUMATOLOGIJA

PREGLED INTERNISTE REUMATOLOGA                                 7.000,00

KONTROLNI PREGLED                                                                3.000,00

 

 

ONKOLOGIJA

PREGLED INTERNISTE ONKOLOGA                                       10.000,00

KONTROLNI PREGLED DO MESEC DANA                             3.000,00

KONTROLNI PREGLED                                                               5.000,00

ONKOLOŠKI KONZILIJUM                                                         15.000,00

 

 

DERMATOLOGIJA

DERMATOLOŠKI PREGLED                                                        8.000,00

DERMOSKOPIJA                                                                          6.000,00

PREGLED + DERMOSKOPIJA                                                   12.000,00

BIOPSIJA bez PH analiza                                                           12.000,00

 

ORTOPEDIJA

ORTOPEDSKI PREGLED                                                              7.000,00

bottom of page