Prof. dr Ljiljana Beslać-Bumbaširević

neurolog

Prof. dr Ljiljana Beslać-Bumbaširević

Obrazovanje:

  • ​1976 Medicinski fakultet završila je na Univerzitetu u Beogradu
  • 1981 specijalistički ispit iz neuropsihijatrije
  • 1987 odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom Komparativna studija citoloških karakteristika cerebrospinalne tečosti i neuroloških manifestacija kod odraslih pacijenata sa akutnom leukemijom

Radno iskustvo:

  • ​1979 zaposlila se na Klinici za neurologiju Od početka zaposlenja na Klinici za neurologiju radila je na Odeljenju za demijelnizacione i ekstrapiramidne bolesti, zatim na Odeljenju Opšte neurologije i tokom skoro 30 godina, na Odeljenju Urgentne neurologije. Na Odeljenju urgentne neurologije, prvo je bila šef Jedinice intenzivnog neurološkog lečenja (prve u zemlji sa respiratornom podrškom), a zatim i načelnik celog odeljenja

 

Usavršavanja i ostale aktivnosti:

Usavršavala se u inostranstvu (Rostok, Nemačka i Čikago, SAD). Takodje, bila je rukovodilac istraživačkog projekta Minisatrstva Nauke, i saradnik u pet ovakvih projekata. Autor je i koautor većeg broja publikacija u međunarodnim i nacionalnim časopisima, međunarodnim i domaćim monografijama kao i u domaćim udžbenicima. Recenzent je u nekoliko istaknutih međunrodnih, neuroloških časopisa. Vodila je radnu grupu za moždani udar u Srbiji, i učestvovala u izradi Vodiča za lečenje i prevenciju moždanog udara. Sa timom lekara i medicinskih sestara je 2005 godine, na Odeljenju urgntne neurologije osnovala prvu Jedinicu za moždani udar u našoj zemlji, koja je poslužila kao model za ostale ovakve jedinice u Srbiji, a 2006 godine je uvela hitno lčenje akutnog moždanog udara intravenskom trombolitičkom terapijom. Bila je predsednik Republičke stručne komisije za neurologiju, Ministarstva zdravlja. Član je Srpskog lekarskog društva, ali svih evropskih udruženja iz oblasti opšte neurologije i cerebrovakularnih bolesti. Učestvovala je na više sastanaka evropskih eksperata iz cerebrovaskularnih bolesti na kojima su odredjivane mere i strategje lečenja i prevencije akutnog moždanog udara.