Doc. dr Gorana Mandić – Stojmenović

neurolog

Doc. dr Gorana Mandić – Stojmenović

Obrazovanje:

 • 2005 osnovne studije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 2008/2009 Research Fellowship: Vrije Universiteit -Vrije medisch centrum, Alzheimercentrum ( Prof. Dr Ph. Scheltens)
  Demencije, edukacija iz MR hipokampalne volumetrije , učestovala na projektu “Join effect of hypertension and APOE genotype on CSF biomarkers for Alzheimer’s disease“
  Amsterdam, Holandija
 • 2010 Akademska specijalizacija – Medicinski fakultet u Beogradu (Klinika za neurologiju KCS) (Mentorstvo: Prof dr Elka Stefanova)
 • 2013 Specijalizacija iz Neurologije – Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 2015 Kao stipendista fondacije „Prof. Dr Risto Bokonjić“ edukovala se na polju postprocesing MR tehnika u neurodegenerativnom bolestima u INSPE (Prof. Dr Massimo Filippi).
  San Raffaele Hospital, Milano, Italija
 • 2019 odbranjena doktorska disertacija pod nazivom „Kliničke, genetske i morfološke karakteristike bolesnike sa demencijom ranog početka’’ u okviru doktorskih studija iz uže oblasti neurologije, mentor Prof. Dr Elka Stefanova, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Radno iskustvo:

 • od 2006 zaposlena na Klinici za neurologiju Kliničkog centra Srbije
 • od 2015 klinički asistent, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 2022 izabrana u zvanje docenta za predmet neurologija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Uže interesovanje:

Alzheimerova bolest i druge demencije, blagi kognitivni poremećaj, Parkinsonova bolest i parkinsonizmi, kognitivni poremećaji u Parkinsonovoj bolesti i drugim neurodegenerativnim bolestima

Članstva:

 • Društvo neurologa Srbije
 • Društvo mladih neurologa Srbije
 • European Academy of Neurology
 • Srpsko lekarsko društvo
 • Lekarska komora Srbije

Strani jezici:

Engleski, Francuski, Italijanski