Ass. dr sci. med. Milan Marinković

internista kardiolog

Ass. dr sci. med. Milan Marinković

Obrazovanje:

  • 2011 zvanje doktora medicine je stekao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

  • 2020 specijalista interne medicine

  • 2022 odbranio je doktorsku tezu iz oblasti kardiologije (aritmologija, atrijalna fibrilacija) čime je stekao zvanje doktora nauka.

Radno iskustvo:

  • 2011 Klinika za kardiologiju, bavi se invazivnom elektrofiziologijom srca i kateterskim ablacijama na Odeljenju invazivne elektrofiziologije, Klinički centar Srbije

  • 2021 stiče zvanje asistenta na katedri Interne medicine Medicinskog fakulteta univerziteta u Beograd

Usavršavanje:

  • Training Program, Research institute of circulation pathology Meshalkin, Novosibirsk, 2016
  • Pediatric and congenital interventional EP curriculum (Brompton Royal Hospital – London, Leiden University, Bergamo, Barcelona), 2018.
  • Interventional EP Curriculum, Ventricular tachycardia Module (San Rafaele – Milano), 2021.

Članstva i publikacije:

Član je Evropskog udruženja kardiologa, Evropskog udruženja za poremećaje srčanog ritma i Udruženja kardiologa Srbije.

Autor je i koautor 130 radova u celosti od kojih je 37 indeksirano na JCR listi, autor je dva poglavlja u udžbenicima i knjigama iz kardiologije. Učesnik većeg broja stranih i domaćih kongresa gde je održao nekoliko predavanja po pozivu iz oblasti poremećaja srčanog ritma. Bio je aktivni učesnik većeg broja uskospecijalizovanih kurseva iz invazivne elektrofiziologije u zemlji i inostranstvu.

Uže interesovanje:

aritmologija i invazivna elektrofiziologija srca.