Ass. dr sci. med. Srđan Bošković

internista kardiolog

Ass. dr sci. med. Srđan Bošković

Obrazovanje:

  • 1997 osnovne studije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • 2003 specijalizacija iz interne medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • 2010 subspecijalizacija iz kardiologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.
  • Magisterijum iz kardiologije je završio 2010 godine sa odbranom rada pod nazivom „Hirurška korekcija neishemijske mitralne regurgitacije u osoba sa sniženom sistolnom funkcijom leve komore- prediktori pojave kardiovaskularnih događaja“, mentor Prof. dr Biljana Obrenović-Kirćanski

Radno iskustvo:

  • 1997 osnovni lekarski staž završio je na Medicinskom Fakultetu Univerziteta u Beograd
  • 1998 zaposlen je na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje – Načelnik koronarne jedinice
  • 2011 postao je Klinički asisitent na predmetu Interna Medicina na Medicinskom Fakultetu Univerziteta u Beograd
  • U periodu od 2010-2015 četiri puta je po 3 meseca boravio u Chest Disease Hospital u Kuvajtu gde je radio kao sef koronarne jedinice i na odeljenju interventne kardiologije

Usavršavanja:

Bio je na kliničkim usavršavanjima u St Johns Hospital u Detroitu SAD i u Kerckoff klinici u Bad Nauheim-u u Nemačkoj

Članstva:

Član je Udruženja kardiologa Srbije i Evropskog udruženja kardiologa kao i American-Austrian medical foundation.