Prof. dr Aleksandar Nešković 

internista kardiolog

Prof. dr Aleksandar Nešković 

Obrazovanje:

 • 1988 osnovne studije  na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
 • 1993 magistrirao na poslediplomskim studijama iz kardiologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 1999 odbranio i doktorsku disertaciju pod naslovom »Ehokardiografska studija remodelovanja leve komore posle akutnog infarkta miokarda

Radno iskustvo:

 • 1988 Kliničko-bolnički centar Zemun
 • 1994 šef koronarne jedinice, Kliničko-bolnički centar Zemun
 • 1996 šef Odeljenja za klinička istraživanja pri Centru za kardiovaskularna istraživanja za kardiovaskularne bolesti Dedinje
 • 1999-2003 upravnik Centra za kardiovaskularna istraživanja za kardiovaskularne bolesti Dedinje
 • Redovni profesor interne medicine i kardiologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Upravnik Klinike za Internu medicinu, Kliničko bolnički centar Zemun, Beograd
 • Šef Interventne kardiologije, Kliničko bolnički centar Zemun, Beograd

 

Stručno usavršavanje:

 • 1990 Usavršavanje iz transtorakalne i transezofagealne ehokardiografije u Laboratoriji za ultrazvuk srca u Massachusetts General Hospital, Boston, SAD
 • 1993 Usavršavanje iz transtorakalne i transezofagealne ehokardiografije u Laboratoriji za ultrazvuk srca u Cleveland Clinic Foundation, Klivlend, SAD
 • 2001 Obuka iz elektivne i primarne perkutane koronarne intervencije, Careggi Hospital, Firenca, Italija (full time fellowship)

Oblasti interesovanja:

· Urgentna ehokardiografija

· Interventna kardiologija

· Akutni infarkt miokarda, srčana slabost, funkcija leve komore

Internacionalni komiteti:

 • 2008 – 2012 Član borda, European Association of Echocardiography
 • 1999 – Fellow of the European Society of Cardiology (F.E.S.C.)
 • 2001 – Fellow of the American College of Cardiology (F.A.C.C.)

Uređivački odbori:

Član uredjivačkog odbora časopisa “Cardiovascular Ultrasound” i “European Heart Journal – Cardiovascular Imaging”

Publikacije:

· 97 radova in extenso u internacionalnim časopisima indeksiranim u Current Contents/SCI (radovi citirani vise od 1700 puta, kumulativni impact factor 340, H-index 19)

· Ko-editor knjige “Emergency Echocardiography”, Taylor & Francis, London, 2005. – prva publikacija iz ove oblasti u svetu, i 2016. (2. izdanje)

· Ko-editor knjige “Stress echocardiography: Essential Guide and DVD”, Informa Healthcare, London/NewYork, 2010.

· 10 poglavlja u internacionalnim knjigama

· Predsedavajuci komiteta za pisanje preporuka za urgentnu ehokardiografiju European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI) (2013) i fokus- ultrazvuk srca (2014)