Ass. dr sci. med. Marijana Milović-Kovačević

specijalista interne medicine, subspecijalista medikalne onkologije

Ass. dr sci. med. Marijana Milović-Kovačević

Obrazovanje:

 • 1997 diplomirala na osnovnim studijama, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 2004 magistrirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (“Praćenje nefrotoksičnog efekta različitih aminoglikozida u toku febrilne neutropenije izazvane citotoksičnom terapijom“)
 • 2005 specijalizacija iz Interne medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 2010 doktorirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (’’Uticaj nivoa ekspresije ERCC1 proteina na rezistenciju na platinske režime u karcinomu ovarijuma“)
 • 2015 uža specijalizacija iz onkologije, Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu

Radno iskustvo:

 • Od 1999 medikalni onkolog, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Klinika za medikalnu onkologiju, Odeljenje za bolesti karcinoma dojke i ginekologije

Dr sci. med. Ivana Božović Spasojević

specijalista interne medicine, subspecijalista onkologije

Dr sci. med. Ivana Božović Spasojević

Obrazovanje:

 • 1999 Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Prištini. Kao student generacije
 • 2005 odbranila je magistarsku tezu pod nazivom: „Empirijska validacija kliničkog odgovora u lečenju bolesnika sa febrilnom neutropenijom“, pod rukovodstvaom mentora prof. Ranke Samardžić i komentora Naučnog savetnika dr Snežane Bošnjak
 • 2007 Specijalizaciju iz Interne medicine dr Ivana je okončala na Medicinskom fakultetu u Beogradu
 • 2017 završila je užu specijalizaciju iz Kliničke onkologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu, odbranom rada pod nazivom: „Terapijski odgovor na neoadjuvantnu hemioterapiju antraciklinima, ili sekvencijalno antraciklinima i taksanima sa ili bez trastuzumaba kod pacijentkinja sa lokalno odmaklim karcinomom dojke“, kod mentora prof. Radana Džodića

Radno iskustvo:

 • Od 2001 radi na Institutu za onkologiju i radiologiju (IORS) Srbije
 • 2009 – 2012 boravila je kao istraživač saradnik na Institutu Jules Bordet u Briselu, a u okviru stipendije koju dodeljuje TransBIG konzorcijum pod pokrovitaljstvom Evropskog programa FP7, kod mentorke profesorke Fatime Cardoso i profesorke Martine Piccart.

 

Članstva:

 • član republičke stručne komisije za Onkologiju
 • član organizacionog odbora mladih onkologa Srbije koji pripada evropskom udruženju medikalnih onkologa
 • član po pozivu Agencije za lekove za oblast registracije onkoloških lekova u Republici Srbiji
 • član etičkog odbora Srbije

Publikacije:

Dr Božović-Spasojević je kao prvi autor objavila više revijalnih i originalnih radva u vodećim onkološkim časopisima od kojih je originalni rad pod nazivom Concurrent Use of Anthracyclines and Trastuzumab in the Neoadjuvant Treatment of Breast Cancer: Is it really safe? objavljen  Lancet Oncology2011. godine