Dr sci. med. Ivana Božović Spasojević

specijalista interne medicine, subspecijalista onkologije

Dr sci. med. Ivana Božović Spasojević

Obrazovanje:

  • 1999 Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Prištini. Kao student generacije
  • 2005 odbranila je magistarsku tezu pod nazivom: „Empirijska validacija kliničkog odgovora u lečenju bolesnika sa febrilnom neutropenijom“, pod rukovodstvaom mentora prof. Ranke Samardžić i komentora Naučnog savetnika dr Snežane Bošnjak
  • 2007 Specijalizaciju iz Interne medicine dr Ivana je okončala na Medicinskom fakultetu u Beogradu
  • 2017 završila je užu specijalizaciju iz Kliničke onkologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu, odbranom rada pod nazivom: „Terapijski odgovor na neoadjuvantnu hemioterapiju antraciklinima, ili sekvencijalno antraciklinima i taksanima sa ili bez trastuzumaba kod pacijentkinja sa lokalno odmaklim karcinomom dojke“, kod mentora prof. Radana Džodića

Radno iskustvo:

  • Od 2001 radi na Institutu za onkologiju i radiologiju (IORS) Srbije
  • 2009 – 2012 boravila je kao istraživač saradnik na Institutu Jules Bordet u Briselu, a u okviru stipendije koju dodeljuje TransBIG konzorcijum pod pokrovitaljstvom Evropskog programa FP7, kod mentorke profesorke Fatime Cardoso i profesorke Martine Piccart.

 

Članstva:

  • član republičke stručne komisije za Onkologiju
  • član organizacionog odbora mladih onkologa Srbije koji pripada evropskom udruženju medikalnih onkologa
  • član po pozivu Agencije za lekove za oblast registracije onkoloških lekova u Republici Srbiji
  • član etičkog odbora Srbije

Publikacije:

Dr Božović-Spasojević je kao prvi autor objavila više revijalnih i originalnih radva u vodećim onkološkim časopisima od kojih je originalni rad pod nazivom Concurrent Use of Anthracyclines and Trastuzumab in the Neoadjuvant Treatment of Breast Cancer: Is it really safe? objavljen  Lancet Oncology2011. godine