Doc. dr Snežana Lukić

internista gastroenterolog

Doc. dr Snežana Lukić

Obrazovanje:

  • 1996 Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, doktor medicine

  • 2001 Specijalista interne medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

  • 2001 Odbranjena magistarska teza: Prediktivni značaj morfologije biliopankreasnog sistema u pojavi komplikacija posle endoskopske retrogradne holangiopankreatografije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

  • 2011 Odbranjena doktorska disertacija: Značaj epidemioloških i genetskih faktora u nastanku karcinoma pankreasa, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

  • 2014 Subspecijalizacija iz oblasti digestivnog sistema: Faktori rizika za nastajanje hroničnog pankreatitisa i karcinoma pankreasa, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Radno iskustvo:

  • od 2001 u stalnom random odnosu u Klinici za gastroenterologiju i hepatologiju, Klinički centar Srbije, Beograd

  • od 2013 šef kabineta za funkcionalnu dijagnostiku, Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju, Klinički centar Srbije

  • od 2014 subspecijalista gastroenterohepatologije

  • 2018 Docent, predmet interna medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Usavršavanja i publikacije:

Iz oblasti gastroenterohepatologije, digestivne endoskopije i funkcionalnih bolesti digestivnog sistema se usavršavala u zemlji i inostranstvu.

Autor je brojnih radova iz oblasti gastroenterohepatologije objavljenih u domaćim i stranim časopisima, kao i knjiga iz oblasti refluksne bolesti jednjaka, sindroma iritabilnog kolona, ultrazvuka abdomena.