Dr Ljubiša Tončev

internista gastroenterolog

Dr Ljubiša Tončev

Obrazovanje:

  • 2008 Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • 2013 – 2018 Specijalizacija interne medicine, ispit položen sa odličnim uspehom
  • 2020 Usmeni ispit uže specijalizacije iz gastroenterologije i hepatologije

Radno iskustvo:

  • 2008 – 2012 lekarski staž, voloterski rad, rad na određeno vreme na Klinici za gastroenterologiju i hepatologiju, Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije
  • 2012 zaposlen za stalno na Klinici za gastroenterologiju i hepatologiju, Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije. Rad na odeljenjima Gastroenterologije, Hepatologije, Poluintenzivne nege, Internističke intenzivne nege Urgentne gastroenterohepatologije, Dnevnoj bolnici za inflamatorne bolesti creva.
  • Aktuelno zaposlen u Jedinici za endoskopsku dijagnostiku i lečenje Klinike za gastroenterologiju i hepatologiju, Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije

Uže interesovanje:

Petnaestogodišnje iskustvo u gastrointestinalnim endoskopskim dijagnostičkim i  interventnim procedurama kao i urgentnoj endoskopiji Interventne procedure u okviru ERCP-a

Članstva:

Evropsko endoskopsko udruženje (ESGE), Udruženje gastroenterologa Srbije (UGS), Gastroenterološko endoskopsko udruženje Srbije (GEUS)