Hematologija

Hematologija je grana medicine koja se bavi proučavanjem krvi i koštane srži kao i njihovih oboljenja. Hematolog se fokusira na proučavanje krvi, odnosno krvnih ćelija i faktora koji utiču na njen sastav. Hematolozi dijagnostikuju i leče stanja poput anemije, leukemije, limfoma i poremećaja koagulacije.

Najčešća hematološka bolest je anemija. Anemija može uticati na ljude svih uzrasta, ali posebno je česta u određenim grupama, kao što su trudnice, deca i stariji ljudi. Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO), procenjuje se da je oko 25% svetske populacije ima anemiju. Razlozi za anemiju su razni, uključujući nedostatak gvožđa, nedostatak vitamina B12, hronične bolesti, genetske poremećaje krvi, trudnoću itd.

Važno je napomenuti da se anemija može efikasno lečiti ako se identifikuju uzroci i prepiše odgovarajuća terapija. Doktor će sprovoditi odgovarajuće testove kako bi postavio tačnu dijagnozu i prepisao odgovarajuću terapiju u zavisnosti od vrste i uzroka anemije.

Za postavljanje dijagnoze hematoloških oboljenja obavezne su laboratorijske analize krvi tj. kompletna krvna slika i leukocitarna formula. Po potrebi hematolog može zatražiti i dodatne dijagnostičke metode kao što su ispitivanje faktora koagulacije, punkcija i/ili biopsija koštane srži, ili ispitivanje limfnih žlezda.