Prof. dr Višnja Ležajić

internista nefrolog

Prof. dr Višnja Ležajić

Obrazovanje:

  • 1980 Osnovne studije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • 1987 Specijalizacija iz interne medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • 1993 Doktorska teza iz oblasti nefrologije
  • 2004 Uža specijalizacija iz nefrologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beograd

Radno iskustvo:

  • 1983 zaposlena u Centru za transplantaciju bubrega
  • Od 1987 Zaposlena na Klinici za nefrologiju, KCS
  • Od 2011 Redovni professor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
  • Od 9.oktobra 2020 u penziji

 

Stručna usavršavanja:

1985, 1/12, Lion, Francuska

1995, 3/12, Pariz, Francuska

Publikacije: 

kao autor i koautor publikovala je  80 radova, napisala 10 poglavlja u udžbenicima i monografijama, rukovodila projektima Ministarstva za nauku i tehnologiju, republike Srbije

Profesionalna članstva:

Član Evropskog udruženja nefrologa
Član nefrološke sekcije SLD
Udruženje nefrologa Srbije

Redovni član Medicinske Akademije Srpskog Lekarskog Društva

Stručne aktivnosti: Medicinska Akademija Srpskog Lekarskog društva

Strani jezici: engleski, francuski