Prim. Doc. dr Verica Stanković-Popović

internista nefrolog

Prim. Doc. dr Verica Stanković-Popović

Obrazovanje:

  • Osnovne studije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • Specijalistički ispit iz interne medicine, Medicinski fakultet Vojnomedicinske Akademije
  • Subspecijalizacija u oblasti nefrologije. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • Magistarski ispit, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • Odbranila Doktorsku disertaciju,  fakultet Univerziteta u Beogradu

 

Radno iskustvo:

  • 1990 – 2008 načelnik odeljenja za funkcijsku dijagnostiku iz nefrologije, VMA – Vojnomedicinska Akademija
  • 2008 -2019 godine bila zaposlena u Kliničkom odeljenju za nefrologiju i bolesti metabolizma sa centrom za dijalizu „Prof dr Vasilije Jovanović“, KBC „Zvezdara“, Beograd
  • 2019 šef odeljenja za hitne prijeme nefroloških bolesnika, Klinika za nefrologiju UKCS Srbije
  • od 2023 načelnik odeljenja za intenzivno ekstrakorporalno lečenje, Klinika za nefrologiju UKCS Srbije

Nakon 8 godina asistentskog staža u VMA i 7 godina  na Medicinskom fakultetu BU, izabrana je za Docenta na katedri Interna medicina Medicinskog fakulteta BU sa aktivnim učešćem u svestranoj edukaciji studenata, specijalizanata i subspecijalizanata iz oblasti interne medicine i nefrologije.

2017 godine joj je dodeljenja Zahvalnica za doprinos u dosadašnjem radu od strane Srpskog lekarskog društva, 2018 god joj je od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije dodeljen naziv Primarijus, a 2022 godine od strane Dekana MF BU Pohvalnica za doprinos u borbi protiv COVID 19 pandemije. Poseduje veliko kliničko iskustvo iz kliničke nefrologije, peritoneumske dijalize, ehosonografske dijagnostike abdomena i urinarnog trakta, transplantacije bubrega, ESWL tretman nefrolitijaze i holelitijaze, kao i digestivnih problema bolesnika sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom. Objavila je 106 naučnih i stručnih radova. Autor i koautor je u 5 stručnih monografija za poslediplomsku nastavu na Medicinskom fakultetu BU.