Prim. dr Branka Konstantinović Birovljev

specijalista higijene, subspecijalista iz ishrane

Prim. dr Branka Konstantinović Birovljev

Obrazovanje:

  • 1983 godine diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
  • 1991 godine položila specijalistički ispit iz higijene na medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
  • 1999 godine položila subspecijalistički ispit- ishrana zdravih i bolesnih ljudi i odbranila rad na temu „Uzroci gojaznosti kod studenata“ na katedri za higijenu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
  • 2012 godine stekla zvanje primarijusa

Radno iskustvo:

  • 1984 završila osnovni lekarski staž – Bolnica „Dr Dragiša Mišović“ u Beogradu
  • 1985 – 2022 Zavod za zaštitu zdravlja studenata u Beogradu
  • 1999 godine – 2022 vodila savetovalište za ishranu u ZZZZ studenata koje je sama osnovala. Uporedo sa tim radila je i kao republički sanitarni inspektor u objketima za smeštaj i ishranu učenika i studenata pod pokroviteljstvom Ministarstva Prosvete (resor za studentski i učenički standard)
  • 2008 – 2022 načelnik preventivne službe ZZZZ studenata. Učestvovala je u izradi Strateškog plana Zavoda (2013 god), bila vođa tima za zaštitu životne sredine u ZZZZ studenata u okviru akreditacije ustanove (AZUS), učestvovala u pisanju procedura, stručno-metodoloških uputstava, Plana, Programa za suzbijanje bolničkih infekcija, bila zamenik predsednika za bolničke infekcije u Zavodu
  • od 2020 godine konsultant za ishranu u Ars Medica Beograd

Stručne prakse:

Usavršavanje u okviru specijalizacije iz higijene pod pokrovitelјstvom Instituta za medicinu rada i Mičigenskog Unilaverziteta koji je organizovan kao 15 dnevni seminar u Bukovičkoj banji.

(1 st  in-country training workshop on environmental and occupational health  and occupational safety and health, Aranđelovac, 4-15 mart , 2002.  i  2004 godine).

Autor i koautor je brojnih radova iz oblasti ishrane, stručno-metodoloških uputstava, publikacija i brošura.

Prevela knjigu  Mikronutrijensi u prevenciji i terapiji bolesti (Micronutrients in the Prevention and Therapy of Disease), Michaela Zimmermann, 2000 godine.

Prevod knjige (Zaštitite um od starenja-Zaldi S. Tan,  Bgd, 2005 u izdanju Finesse)

Od 2006 godine- edukacije iz ortomolekularne medicine, holističkog i integrativnog proistupa zdravlju i suplemenacije ishrane.

Od 2016 godine konsultant u savetovalištu za suplementaciju firme Calivita International u Beogradu uz stalno usavršavanje i proveru znanja. Poseduje sertifikat za profesionalni nivo rada na dark field mikroskopu gde se iz kapi krvi može uraditi kvalitativna zdravstvena procena stanja organizma.

2017 godine edukacija iz NLP-a (prakticioner i master nivo) kako bi se usavršila u komunikaciji i bolje motivisala pacijente u sprovođenju zdravih navika.

2017 i 2018 godine kao član CERMES-a (centar za edukaciju i istraživanje u medicini, ekologiji i sociologiji) održal više celodnevnih treninga o uticaju ishrane, stresa  i fizičke aktivnosti na zdravlje. Naziv programa je bio „Fit for work“(krenimo sa entuzijazmom na posao i ostvarimo benefit i profit) u saradnji sa firmom STRABAG u Beogradu.

 

 

Nutricionosti