Dr sci. med. Milutin Kozomara

urolog

Dr sci. med. Milutin Kozomara

Obrazovanje:

  • 1976 Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu
  • 1978 Posle završenog lekarskog staža i vojnog roka zaposlio se na Urološkoj klinici Kliničkog centra Srbije
  • 1982 Odbranio magistarski rad pod nazivom: “Mesto i značaj parcijalne cistektomije u lečenju tumora mokraćne bešike“
  • 1983 Položio specijalistički ispit iz urologije
  • 1988 Odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom: “Totalna cistektomija u lečenju tumora mokraćne bešike’

Radno iskustvo:

  • 1994 izabran u zvanje zvanje naučnog saradnika na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Predavač i mentor je na specijalističkoj i postdimploskim studijama za lekare na specijalizaciji iz oblasti urologije, hirurgije i ginekologije
  • od 1994 je načelnik odeljenja na Klinici za urologiju KCS
  • od 2017 Ars Medica Beograd

 

Stručna usavršavanja:

Usavršavao se u Holandiji, Danskoj i Engleskoj iz ultrazvučne dijagnostike uro-genitalnog trakta. Uvodi 1987. godine ultrazvučnu dijagnostiku, preglede transrektalnom sondom i biopsije prostate, bubrega pod kontrolom ultrazvuka na Klinici za urologiju KCS. Učestvovao je u teoretskoj i praktičnoj edukaciji lekara na specijalizaciji, lekara opšte prakse i lekara specijalista iz oblasti urologije, interne medicine, radiologije i ostalih specilosti. Bio je predavač u Jugoslovenskoj, kasnije Srpskoj, školi ultrazvuka. Usavršavao se i bavio operativnom hirurgijom benignih i malignih oboljenja urotrakta, kao i endoskopskom urologijom.

Članstva:

Član je urološke sekcije Srpskog lekarskog društva

Udruženja urologa Srbije(UUS)

Evropske asocijacije urologa(EAU)

Svetskogudružnja urologa(SIU)

Publikacije:

Ultrasound diagnostics of upper tract tumors(UUTT), 4th Mediterranean Congress of Urology, Monduzzi Editore, International Proceedings Division, September 6-10, 1995, Rhodes(Grece), 403-406;

Nephron sparing surgery for kidney tumors,  British journal of Urology 80, supp.2, sept. 1997, 144.

Ehogenost fokalnih promena karcinoma prostate dijagnostikovanih transrektalnom sonografijom,  Archivum Urologicum, Suppl. Vol. 22, 2000. Beograd, Br 62-63: str 124-125

The predictive value of PSA in diagnosis of prostate cancer in non screened population,  Acta Chir Yugosl. 2006; 52:81-88;

Testosterone and dihydrotestosterone levels in the transition zone correlate with prostate volume, The Prostate 2017, 9999:1-11;

Autor je 4 poglavlja iz urologije u knjizi ”Ultrazvuk u medicini“, Elit Medica, Beograd 1997, str, 463-501;