Ass. dr sci. med. Milan Radovanović

urolog

Ass. dr sci. med. Milan Radovanović

Obrazovanje:

  • 2008 Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • 2011 Specijalističke akademske studije, oblast urologija
  • 2017 Specijalista urologije
  • 2018 Klinički asistent na predmetu hirurgija sa anesteziologijom na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
  • 2022 Doktor medicinskih nauka – Univerzitet u Beogradu Medicinski fakultet, tema: “Ispitivanje biohemijskih i patohistoloških markera značajnih za prognozu karcinoma bubrežnih ćelija

Radno iskustvo:

  • od 2009 Klinika za urologiju Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije

 

Profesionalna članstva:

Evropsko udruženje urologa (EAU)
Udruženje urologa Srbije (UUS)
Srpsko lekarsko drustvo (SLD)

Profesionalna usavršavanja:

Autor i koautor publikacija u internacionalnim i domaćim časopisima

Predavač na domaćim i internacionalnim kongresimaStručno usavršavanje u oblasti inkontinencije – Helsinki (Finska)
Stručno usavršavanje u oblasti kalkuloze i endoskopskih procedura – Torino (Italija)
Stručno usavršavanje u oblasti onkologije – Hamburg (Nemačka) 15th European Urology Residents Education Programme – Prag (Češka)