Prof. dr Ljiljana Medenica

dermatovenerolog

Prof. dr Ljiljana Medenica

Obrazovanje:

 • 1976 Doktor medicine (MD), Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 1980 Magistar medicinskih nauka (MrSci), Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 1981 Specijalista iz dermatovenerologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 1991 Doktor medicinskih nauka (PhD), Medicinski fakultet Univerziteta u Beograd

Radno iskustvo:

 • 1977 – 2016 Klinika za Dermatovenerologiju, Medicinski fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • 2009 – Redovni profesor Medicinskog fakulteta Univrziteta u Beogradu
 • 2000 – 2016 Direktor Klinike za Dermatovenerologiju KCS u Beogradu
 • 2009 – 2015 Šef Katedre za Drrmatovenerologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 2016 – 2017 Pearl Clinic, Dermatology and Laser Center, Kuwait

 

Publikacije:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=medenica+l
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=medenica%20mojsilovic%20l

Profesionalna članstva:

Udruženje dermatovenerologa Srbije, Predsednik (2006 – 2009)
Srpsko lekarsko društvo, Predsednik Dermatovenerološke sekcije (1998 – 2000)
Lekarska komora Srbije
European Academy of Dermatology and Venereology, Executive Committee (2013 – 2014), Board of Directors, (2007-2013), Task Force Facilitator (2015 – 2018)
Scientific Research Society, New Jersey, USA
International Society of Dermatopathology
International Society of Dermatology
International Dermoscopy Society
Central Eastern European Dermato-Venereological Association
Honorary Member of the Montenegrin Association of Dermatovenereologists
Honorary Member of the Bulgarian Dermatology Society
Honorary Member of the Macedonian Dermatology Society

Strani jezici:
Engleski

Dostignuća i priznanja:

  • 2009 – POVELJA “Srpskog lekarskog društava“ za dugogodišnji uspešan rad i postignute rezultate u Srpskom lekarskom društvu

  • 2003 – PLAKETA “Srpskog lekarskog društava“ za dugogodišnji rad i vanredne zasluge u aktivnostima Srpskog lekarskog društva

  • 1988 – PLAKETA za doprinos u nastavi povodom dana Medicinskog fakulteta, Konferencija delegacije studenata, Medcicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

  • 1998 – NAGRADA i PLAKETA izdavačke kuće Savremena Administracija za „Najbolji objavljeni autorski rad u 1998 godini” za knjigu: Lalević-Vasić B, Medenica L, Nikolic M. “DERMATOVENEROLOGIJA” (sa dermatovenberološkom propedevtikom), prvo izdanje

  • 1997 – NAGRADA Kliničkog Centra Srbije, Beograd “Knjiga godine 1997” za knjigu: Lalević-Vasić B, Medenica L, Nikolic M. “DERMATOVENEROLOGIJA” (sa dermatovenberološkom propedevtikom), prvo izdanje

  • 1996 – NAGRADA Kliničkog centra Srbije, Beograd “Knjiga godine 1996”, za knjigu: Medenica L. (Urednik) “NEŽELJENE REAKCIJE KOŽE NA LEKOVE”

  • 2008, 2012, 2013, 2016 – ZAHVALNICE Studentskog Parlamenta Medicinskog fakulteta u Beogradu za izuztena doprinos radu i boljem razumevanju studentskih aktivnosti na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

  • 1983, 1984, 1986, 1987 – ZAHVALNICE Centara za stručni i naučno-istraživački rad studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u znak priznanja i zahvalnosti za uspešnu i plodnu saradnju i pomoć u radu sa studentima

  • 2011, 2012, 2013 – ZAHVALNICE IFMSA SERBIA za doprinos radu organizacije na nacionalnom i medjunarodnom nivou i podršku studentima

Dermatovenerolozi