Dr sci. med. Dragan Vasić 

internista angiolog

Dr sci. med. Dragan Vasić 

Obrazovanje:

  • Specijalista interne medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • Uža specijalizacija iz angiologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Radno iskustvo:

  • Načelnik neinvazivne vaskularne laboratorije, Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju, Univerzitetski klinički centar Srbije.
  • Predsednik Udruženja angiologa Srbije

Angiolozi