MSCT – CT Skener

Multislice kompjuterizovana tomografija (MSCT) je napredna tehnologija CT skeniranja koja omogućava brže i preciznije snimke unutrašnjih organa. Sa sposobnošću istovremenog prikaza više slojeva tkiva, MSCT pruža važne informacije o anatomiji i patologiji. Ova tehnika se često primenjuje u dijagnostici kardiovaskularnih problema, bolesti pluća, traumatskih povreda i mnogih drugih stanja.

CT (kompjuterizovana tomografija) je vrsta radiološkog snimanja. Slično rendgenu, ona prikazuje strukture unutar vašeg tela. Međutim, umesto stvaranja ravne, dvodimenzionalne slike, CT skeniranje uzima desetine pa i stotine slika. Da bi dobili ove slike, CT aparat pravi rendgenske snimke dok se okreće oko pacijenta.

Lekari koriste CT kako bi videli stvari koje obični rendgen snimci ne mogu prikazati. Na primer, strukture tela se preklapaju na običnim rendgenskim snimcima i mnoge stvari nisu vidljive. CT pokazuje detalje svakog od vaših organa za jasniji i precizniji prikaz.

MSCT se koristi za pregled pluća i grudnog koša, proširenja krvnih sudova (aneurizme), abdomena, urinarnog trakta, unutrašnjeg krvarenja, koštanog sistema, creva, kičme, mozga.

Niskodozni MSCT ili LDCT (low-dose CT) ima ključnu ulogu u skriningu karcinoma pluća. Skrining karcinoma pluća je otkrivanje karcinoma pluća u veoma ranom stadijumu, kada je verovatnoća za izlečenjem neuporedivo veća. Nažalost usled nemanja nervnih završetaka i receptora za bol u plućima, karcinom pluća se uglavnom otkriva u kasnim fazama bolesti kada su šanse za izlečenje prilično niske. Kada se pojave znaci i simptomi karcinoma pluća, obično je već prekasno. Studije pokazuju da skrining za karcinom pluća drastično smanjuje rizik od smrtnosti od ovog oblika karcinoma.

Ko bi trebalo da razmotri skrining?

Skrining za karcinom pluća obično se preporučuje osobama sa najvećim rizikom od karcinoma pluća, uključujući:

  • Starije odrasle osobe koje trenutno puše ili su pušači u prošlosti. Skrining za karcinom pluća obično se nudi pušačima i bivšim pušačima koji imaju 50 godina ili više. Osobe koje su dugo godina pušile u velikim količinama. Razmatranje skrininga za karcinom pluća može doći u obzir ako imate istoriju pušenja od 20 pak-godina ili duže. Pak-godine se izračunavaju množenjem broja paklica cigareta koje pušite dnevno sa brojem godina tokom kojih pušite. Na primer, osoba sa 20 pak-godina pušačke istorije može biti da je pušila paklu dnevno tokom 20 godina, dve pakle dnevno tokom 10 godina ili pola pakle dnevno tokom 40 godina.
  • Osobe koje su nekada pušile u velikim količinama, ali su prestale. Ako ste bili teški pušač tokom dužeg vremenskog perioda i prestali ste u poslednjih 15 godina, možete razmotriti skrining za karcinom pluća.
  • Osobe sa istorijom karcinoma pluća. Ako ste lečeni od karcinoma pluća pre više od pet godina, možete razmotriti skrining za karcinom pluća.
  • Osobe sa drugim faktorima rizika za karcinom pluća.
  • Osobe koje imaju druge faktore rizika za karcinom pluća mogu uključivati one sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća, one sa porodičnom istorijom karcinoma pluća i one koji su bili izloženi azbestu na radnom mestu.

Ukoliko radite CT abdomena i/ili male karlice ne bi trebalo da jedete 4 sata pre pregleda, i trebalo bi da popijete par čaša vode pola sata pre pregleda. Ukoliko pregled zahteva primenu kontrastnog sredstva potrebno je uraditi analize krvi – urea i kreatinin.

Video sadržaji