Magnetna rezonanca (MR)

Magnetna rezonanca (MR) je sofisticirana dijagnostička metoda koja koristi snažna magnetska polja i radio-talase za stvaranje detaljnih slika unutrašnjih organa i tkiva. Ova bezbedna i neinvazivna metoda omogućava lekarima precizan uvid u strukturu mozga, kičme, zglobova, mekih tkiva i drugih vitalnih organa. Magnetna rezonanca se često koristi za dijagnozu različitih medicinskih stanja, uključujući povrede, tumore, infekcije i neurološke poremećaje. Za razliku od CT skenera i rendgenskih aparata, magnetna rezonanca u svom radu ne koristi jonizujuće zračenje tj. X zrake, tako da nema negativnog zračenja i može se raditi koliko god često.

Snažno magnetsko polje koje stvara magnetna rezonanca uzrokuje usmeravanje atoma u vašem telu u istom smeru. Zatim se šalju radio talasi iz MR aparata i pomeraju ove atome iz njihovog originalnog položaja. Kada se radio talasi isključe, atomi se vraćaju u svoj originalni položaj i šalju nazad radio signale. Ovi signali se primaju od strane računara i pretvaraju u sliku dela tela koji se ispituje. Ova slika se prikazuje na monitoru za pregled.

MR se može koristiti umesto kompjuterizovane tomografije (CT) kada se proučavaju organi ili meka tkiva.  Magnetna rezonanca bolje diferencira između vrsta mekih tkiva u poređenju sa CT-om, koji obično bolje snima kosti.

Zbog toga što se ne koristi jonizirajuće zračenje, nema rizika od izloženosti zračenju tokom snimanja magnetnom rezonancom.

Nove primene za MR doprinele su razvoju dodatne tehnologije magnetne rezonance. Magnetna rezonantna angiografija (MRA) je postupak koji se koristi za procenu protoka krvi kroz arterije. MRA se takođe može koristiti za otkrivanje aneurizmi u mozgu i vaskularnih malformacija – nepravilnosti krvnih sudova u mozgu, kičmenoj moždini ili drugim delovima tela.

Kada zovete da zakazete pregled, izuzetno je važno da nas obavestite  ako se nešto od sledećeg odnosi na vas: Imate pejsmejker ili ste imali zamenu srčanih zalizaka; Imate bilo koji tip implantabilne pumpe, poput pumpe za insulin; Imate spiralne zavojnice, filtere, stentove ili kopče; Trudni ste ili mislite da ste trudni; Ikada ste radili sa metalom (na primer, kao brusač ili zavarivač); Imate metalne fragmente bilo gde u telu; Niste u mogućnosti da ležite duže od 20min; Imate problema sa bubrezima ili ste imali ranije alergijsku reakciju na kontrasno sredstvo;

Ukoliko radite magnetnu rezonancu abdomena i/ili male karlice ne bi trebalo da jedete 4 sata pre pregleda, a ako radite MR enterografiju 8 sati pre pregleda (za enterografiju postoji i dodatna priprema). Ukoliko pregled zahteva primenu kontrastnog sredstva potrebno je uraditi analize krvi urea i kreatinin.

Video sadržaji