DXA / DEXA / Osteodenzitometrija

Dual-Energy X-ray Absorptiometry (DXA) je pouzdana metoda za merenje gustine kostiju. Ovaj neinvazivni test pomaže u proceni rizika od osteoporoze i drugih bolesti kostiju kao i u preciznom utvrđivanju telesnog sastava. DXA se često koristi za praćenje zdravlja kostiju kod osoba u riziku od gubitka koštane mase, pružajući osnovu za prevenciju i lečenje ovog stanja. Takođe može se koristiti za precizno merenje telesnog sastava, distribucije masti i mišića, količinu visceralne masti i simetrije muskuloskeletnog sistema.

Medicinski stručnjaci smatraju da su DXA skenovi najkorisniji, jednostavni i jeftini testovi za pomoć u dijagnozi osteoporoze. Test je brz i bezbolan.

Šta je osteoporoza?

Osteoporoza je termin koji se koristi za opisivanje krhkih kostiju i rizika od preloma kosti. Sa starenjem, kosti mogu izgubiti debljinu i snagu. Osteoporoza doslovno znači „porozna kost“. DXA testovi pomažu vašem zdravstvenom pružaocu da prati gustinu kostiju i rizik od preloma kosti tokom vremena.

Osteoporoza se javlja kada gubite kosti brže nego što vaše telo može stvarati novo koštano tkivo. To je najčešće kod žena u postmenopauzi. Tokom vremena, kosti postaju slabije. Krhke kosti se naravno lakše i lome.

Zdravstveni radnici ponekad nazivaju osteoporozu „tiha“ bolest jer ne boli. Mnogi ljudi prvi put shvate da imaju osteoporozu nakon što slome kost pri padu.

Šta je osteopenija?

Osteopenija je termin koji se koristi za opisivanje „niskog koštanog tkiva“. Mnogi pojedinci, uključujući one koji su vitki i veoma aktivni, imaju nižu gustinu kostiju tokom celog života. Međutim, to ne znači nužno da će razviti osteoporozu. Mnogi vrhunski sportisti imaju nisku gustinu kostiju, ali su im kosti zdrave i veoma jake. Osteopenija nije „pre-osteoporoza“, ali ponekad, ako osoba ima i druge faktore rizika za prelom, može se preporučiti terapija za osteoporozu kako bi se sprečili budući prelomi.

Kako izgleda DXA snimanje?

DXA skenovi mere mineralni sadržaj određenih kostiju, kao što su kuk, kičma i/ili podlaktica. Postupak je sledeći:

Bićete zamoljeni da ležite na posebnom DXA stolu. Tehničar će vam pomoći da se postavite ispravno i koristiće pomagala poput sunđera kako bi zadržao željeni položaj. Dok luk DXA aparata prolazi preko tela, koristi dva različita rendgenska zraka. Zraci koriste vrlo malo zračenja kako bi test bio sigurniji i pomažu u razlikovanju kostiju od drugih tkiva. Skener prevodi podatke o merenju gustine kostiju u slike i grafove. Ovi rezultati se zatim štampaju i možete ih pokazati vašem lekaru, obično endokrinologu ili reumatologu koji Vas je uputio.

Ko treba da uradi DXA snimanje?

Zdravstveni radnici razmatraju mnoge faktore kada odlučuju ko bi mogao imati koristi od DXA skena i koliko često. Zdravstveni radnici često preporučuju DXA sken za procenu zdravlja kostiju i rizika od preloma zbog osteoporoze ako imate više od 50 godina, imate polomljenu kost ili druge bolesti koje ugrožavaju vaše kosti.

Istraživanja pokazuju da žene počinju gubiti masu kostiju ranije i brže nego muškarci. Stoga zdravstveni radnici obično preporučuju ženama DXA sken za pregled osteoporoze u mlađem uzrastu u poređenju s muškarcima.

Vaš zdravstveni radnik može preporučiti DXA sken ako imate jedan ili više faktora rizika za osteoporozu ili prelome:

Povećano starosno doba: Većina ljudi gube masu kostiju kako stare.

Porodična istorija: Ako jedan ili više članova porodice ima osteoporozu ili više od jednog preloma, možete biti izloženi većem riziku gubitka kostiju.

Prethodne prelome: Pucanje kostiju, posebno nakon 50. godine, može biti znak da ste u većem riziku. Porozne (manje guste) kosti lakše pucaju.

Lekovi: Neki lekovi, poput steroida prednizona, neki onkološki lekovi i lekovi koji se koriste nakon transplantacije organa, mogu oslabiti vaše kosti.

Vaše opšte zdravlje: Mnogi hronični medicinski poremećaji mogu povećati verovatnoću preloma kostiju. Rizična stanja uključuju reumatoidni artritis, lupus, dijabetes, bolesti jetre i bolesti bubrega.

Za šta još zdravstveni radnici koriste DXA?

Zdravstveni radnici mogu tražiti DXA snimanje kako bi:

Pratili promene u zdravlju kostiju tokom vremena. Pratili vaš odgovor na terapiju. Procenjivali sastav tela, poput količine masnog i mišićnog tkiva u vašem telu (i gde se nalazi).

Koliko često treba raditi DXA snimanje?

Vaš zdravstveni radnik će razmotriti nekoliko faktora, poput vašeg uzrasta, nivoa rizika od preloma, prethodnih DXA rezulatata i trenutnih lekova. Zatim će vaš zdravstveni radnik napraviti personalizovan plan kako bi procenio i zaštitio vaše zdravlje kostiju.

Kako se pripremiti za DXA snimanje?

Većina ljudi ne mora menjati svoju svakodnevnu rutinu pre DXA skena. Jedite, pijte i uzimajte lekove kao i obično, osim ako vam zdravstveni radnik ne kaže drugačije.

Pre testa, molimo vas da uradite sledeće:

Prestanite uzimati dodatke kalcijuma 24 sata pre testa: To uključuje multivitamine kao i antacide koji se često koriste za lečenje gorušice. Obucite udobnu odeću. Pokušajte odabrati odeću koji nemaju metal (nitne, dugmad, kopče…). Obavestite svog lekara ako biste mogli biti trudni: DXA skenovi koriste niske nivoe zračenja. Lekari preporučuju izbegavanje svih izloženosti zračenju tokom trudnoće.

Koliko traje DXA snimanje?

DXA snimanje za osteoporozu (kuk + kičma) traje oko 10ak minuta, dok snimanje za telesni sastav (body composition) traje 15ak minuta, zajedno ako se rade oko 25 minuta.

Da li je DXA snimanje bolno?

Ne. Nećete osećati ništa dok ležite na stolu.

Koliko je precizno DXA snimanje?

DXA pregledi pružaju visok stepen preciznosti i tačnosti. Medicinski stručnjaci smatraju da su DXA pregledi zlatni standard za dijagnozu osteoporoze.

Za razliku od rendgenskih aparata, DXA aparati su osetljivi i svakodnevno se kalibriraju kako bi se utvrdila njihova sposobnost preciznog merenja minerala kostiju, i nijedan DXA aparat nije potpuno isti. Zbog toga će vaš lekar insistirati da sve DXA testove radite na istom aparatu.