Dr Daniela Folić

Lekar opšte prakse, specijalizant radiologije

Dr Daniela Folić

Obrazovanje:

  • 2012-2015 Medicinski Licej Nº 1535, Moskva, Ruska Federacija
  • 2015-2022 Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu
  • od 2023 specijalizant iz oblasti radiologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Radno iskustvo:

  • od 2023 lekar opšte prakse, specijalizant radiologije, Ars Medica Beograd

Jezici:

Ruski, Srpski, Engleski

 

Opšta medicina