Endokrinologija

Endokrinologija igra ključnu ulogu u zdravstvenom sistemu jer se bavi proučavanjem i tretmanom endokrinih poremećaja, tj. problema sa žlezdama s unutrašnjim lučenjem. Ove žlezde proizvode hormone koji regulišu različite funkcije u organizmu, kao što su metabolizam, rast, razvoj, reprodukcija, ravnoteža elektrolita i mnoge druge biološke procese.
Ova oblast obuhvata razne endokrine žlezde poput štitne žlezde, pankreasa, nadbubrežnih žlezda, hipofize i gonada.

Endokrinolozi tretiraju bolesti kao što su dijabetes, poremećaji štitne žlezde, bolesti nadbubrežnih žlezda i hormonalni disbalansi. Dijagnostički postupci uključuju laboratorijske analize, hormonske testove i radiološke metode. Redovne posete endokrinologu posebno su važni za osobe s endokrinim poremećajima radi efikasnog upravljanja zdravljem.

Tačna prevalenca endokrinih poremećaja varira zavisno od regiona, životnog stila, genetike i drugih faktora. Važno je napomenuti da se svest o ovim poremećajima povećava, a pravovremeno prepoznavanje i upravljanje ovim stanjima značajno doprinosi poboljšanju zdravlja pojedinaca. Redovni medicinski pregledi i praćenje rizika mogu pomoći u ranoj dijagnozi i upravljanju endokrinim oboljenjima.

Najčešći simptomi endokrinih oboljenja su: promene raspoloženja, promene težine i telesnog sastava, umor/slabost, metaboličke promene.

A najčešća endokrina oboljenja su: dijabetest tipa I, dijabetes tipa II, osteoporoza, karcinom štitne žlezde, hipertiroidizam, hipotiroidizam, manjak testosterona.

Ars Medica Beograd ima tim vrhunskih endokrinologa koji se bave širkim spektrom oboljenja, od bolesti štitne žlezde do endokrinih tumora.

Video sadržaji