Prof. dr Miloš Žarković

internista endokrinolog

Prof. dr Miloš Žarković

Obrazovanje:

  • Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
  • Specijalista je Interne medicine i supspecijalista endokrinologije
  • Odbranio je doktorsku tezu pod naslovom Mogućnosti otkrivanja epizodične sekrecije hormona
  • Postdoktorske studije je proveo u laboratoriji profesora Žan-Klod Henquin (University of Louvain Faculty of Medicine, Brussels)

Radno iskustvo:

  • 2013 redovni profesor Interne medicine na Medicinskom fakultetu od, Univerziteta u Beogradu
  • Prof. dr Žarković je načelnik odeljenja za bolesti štitne žliezde Klinike za endokrinologiju u Beogradu
  • Vodi i centar za Grejvsovu orbitopatiju, koji je dio EUGOGO (Evropske grupe za Grejvsovu orbitopatiju)

Član je uredništva časopisa više endokrinoloških časopisa i predsjednik Srpskog tiroidnog društva.

Sekretar je Evropske grupe za Grejvsovu orbitopatiju i član European Thyroid Association Guidelines Board. Objavljivao je stručne radove u svim vodećim endokrinološkim časopisima kao što su JCEM, Thyroid, European Journal of Endocrinology i drugi i redovni je recenzent u vodećim endokrinološkim časopisima.