top of page

RADIOLOŠKI PREGLEDI DOJKE

 

Ultrazvučni pregled, mamografija i pregled magnetnom rezonancom su osnovni pregledi dojke. Ni jedna od ovih metoda nije superiorna u odnosu na ostale, već predstavljaju komplementarne metode kojim se mogu dobiti dodatne informacije o građi dojke ili eventualnim promenama u njoj.

 

U zavisnosti od Vaših godina, strukture tkiva dojke i istorije bolesti u porodici, radiolog će odredi metodu i raspored pregleda. Bitno je da se uvek posavetujete sa Vašim radiologom. Takođe je jako važno da radiolog poznaje sve metode kako bi izabarao najbolju, kao i da bi izbegao eventualne nepotrebne preglede.

 

U standardnim slučajevima gde nema karcinoma dojke u porodici, ultrazvučni pregledi počinju da se rade u dvadesetim godinama, na godinu dana. 

Inicijalni mamografski pregled se preporučuje od 40te godine, a od 50te do 70te rade se redovno na 2 godine .

 

Pregledi dojke magnetnom rezonancom se rade:

  1. Kao skrining pregled kod visoko rizičnih pacijenata

  2. Pri utvrđivanju ekstenzivnosti bolesti

  3. Pri proceni rezultata terapije

  4. Kao dodatni imidžing

  5. Pri proceni stanja implanata

 

Kod slučajeva gde postoji istorija bolesti u porodici pregledi počinju ranije i rade se češće. Takođe se u tim slučajevima preporučuje genetsko ispitivanje pacijenta kao drugih ženskih članova porodice radi utvrđivanja rizika i planiranja daljih pregleda.

 

bottom of page