top of page

Ass. dr sci med Srđan Bošković

 

 

Obrazovanje:

 

 • 1997 Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu - Osnovne studije

 • 2003  Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu - Specijalizacija iz interne medicine 

 

 • 2010  Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu - Subspecijalizacija iz kardiologije. Magisterijum iz karidiologije je završio 2010 godine sa odbranom rada pod nazivom „Hirurška korekcija neishemijske mitralne regurgitacije u osoba sa sniženom sistolnom funkcijom leve komore- prediktori pojave kardiovaskularnih događaja“, mentor Prof. dr Biljana Obrenović-Kirćanski.

   

 

Radno iskustvo:

 

 • 1997 Osnovni lekarski staž završio je na Medicinskom Fakultetu Univerziteta u Beograd
   

 • 1998 Zaposlen je na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje - Načelnik koronarne jedinice.
   

 • 2011 godine je Klinički asisitent na predmetu Interna Medicina na Medicinskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu

 • Bio je na kliničkim usavršavanjima u St Johns Hospital u Detroitu SAD i u Kerckoff klinici u Bad Nauheim-u u Nemačkoj.

 

 • U periodu od 2010-2015 četiri puta je po 3 meseca boravio u Chest Disease Hospital u Kuvajtu gde je radio kao sef koronarne jedinice i na odeljenju interventne kardiologije.

Članstva:

Član je Udruženja kardiologa Srbije i Evropskog udruženja kardiologa kao i American-Austrian medical foundation.

bottom of page