top of page

Doc. dr Snežana Lukić

Obrazovanje:

  • 1996 - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, doktor medicine

  • 2001 - Specijalista interne medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

  • 2001 - Odbranjena magistarska teza: Prediktivni značaj morfologije biliopankreasnog sistema u pojavi komplikacija posle endoskopske retrogradne holangiopankreatografije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

  • 2011 - Odbranjena doktorska disertacija: Značaj epidemioloških i genetskih faktora u nastanku karcinoma pankreasa, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

  • 2014 - Subspecijalizacija iz oblasti digestivnog sistema: Faktori rizika za nastajanje hroničnog pankreatitisa i karcinoma pankreasa, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

 

 

Radno iskustvo:

  • Specijalista interne medicine-gastroenterolog od 2001. g

  • U stalnom random odnosu u Klinici za gastroenterologiju i hepatologiju, Klinički centar Srbije, Beograd od 2001.g

  • Šef kabineta za funkcionalnu dijagnostiku , Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju   Klinički centar Srbije od 2013.g

  • Subspecijalista gastroenterohepatologije od 2014.g

  • Docent, predmet interna medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 2018.g

Iz oblasti gastroenterohepatologije, digestivne endoskopije i funkcionalnih bolesti digestivnog sistema se usavršavala u zemlji i inostranstvu.

Autor je brojnih radova iz oblasti gastroenterohepatologije objavljenih u domaćim i stranim časopisima, kao i knjiga iz oblasti refluksne bolesti jednjaka, sindroma iritabilnog kolona, ultrazvuka abdomena.

Dr Snežana Lukić
bottom of page