top of page

Prof. dr  Roksanda Stojanović - Milenković

 

Obrazovanje:

 • 1972           Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu     

 • 1973-1975  Magistarske studije Imunologija i alergologija

 • 1980          Specijalizacija interne medicine, Medicinski fakultet u Beogradu

 • 1996          Doktorska disertacija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

 • 2002         Uža specijalizacija reumatologije

 

 

Akademska karijera:

 • 1984 Asistent  interne medicine

 • 1996 Docent interne medicine

 • 2001 Vanredni profesor interne medicine

 • 2012 Redovni profesor interne medicine Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

                         

                         

 

Radno iskustvo:

 • 1974 Odeljenski lekar u Institutu za reumatologiju u Beogradu

 • 1980 Lekar specialista interne medicine u Institutu za reumatologiju

 • 1991-2013 Šef Kliničkog VI odeljenja Instituta za reumatologiju

                       

 

Objavila veliki broj radova samostalno i sa svojim saradnicima u inostranim o domaćim časopisima, zbornicima i knjigama sažetaka na inostranim i domaćim kongresima i simpozijumima. Pisala poglavlja u udžbenicima i knjigama iz oblasti reumatologije. Objavila kao koautor knjigu za bolesnike sa reumatskim bolestima.    

bottom of page