top of page

Prof. dr Aleksandar Nešković

 

 

SADAŠNJA ZVANJA:

 

· Redovni profesor interne medicine i kardiologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

· Upravnik Klinike za Internu medicinu, Kliničko bolnički centar Zemun, Beograd

· Šef Interventne kardiologije, Kliničko bolnički centar Zemun, Beograd

 

STRUČNO USAVRŠAVANJE:

 

1990. Usavršavanje iz transtorakalne i transezofagealne ehokardiografije u Laboratoriji za ultrazvuk srca u Massachusetts General Hospital, Boston, SAD

1993. Usavršavanje iz transtorakalne i transezofagealne ehokardiografije u Laboratoriji za ultrazvuk srca u Cleveland Clinic Foundation, Klivlend, SAD

2001. Obuka iz elektivne i primarne perkutane koronarne intervencije, Careggi Hospital, Firenca, Italija (full time fellowship)

 

STRUČNI I NAUČNI INTERES:

· Urgentna ehokardiografija

· Interventna kardiologija

· Akutni infarkt miokarda, srčana slabost, funkcija leve komore

 

INTERNACIONALNI KOMITETI:

2008-2012. Član borda, European Association of Echocardiography

1999- Fellow of the European Society of Cardiology (F.E.S.C.)

2001- Fellow of the American College of Cardiology (F.A.C.C.)

 

UREĐIVAČKI ODBORI:

· Član uredjivačkog odbora časopisa “Cardiovascular Ultrasound” i “European Heart Journal-Cardiovascular Imaging”

 

PUBLIKACIJE:

· 97 radova in extenso u internacionalnim časopisima indeksiranim u Current Contents/SCI (radovi citirani vise od 1700 puta, kumulativni impact factor 340, H-index 19)

· Ko-editor knjige “Emergency Echocardiography”, Taylor & Francis, London, 2005. – prva publikacija iz ove oblasti u svetu, i 2016. (2. izdanje)

· Ko-editor knjige “Stress echocardiography: Essential Guide and DVD”, Informa Healthcare, London/NewYork, 2010.

· 10 poglavlja u internacionalnim knjigama

· Predsedavajuci komiteta za pisanje preporuka za urgentnu ehokardiografiju European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI) (2013) i fokus- ultrazvuk srca (2014)

Dr Aleksandar Nešković
bottom of page