top of page

Doc. dr sci. med. Milan Savić

 

 

Obrazovanje:

  • 2008. Magistarski rad »Status i lokalizacija limfnih čvorova medijastinuma nakon indukcione hemioterapije i hirurške resekcije nemikrocelularnog karcinoma pluća« Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu

  • 2010. Specijalistički ispit iz grudne hirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

  • 2016. Doktorska disertacija »Analiza prognostičkih faktora kod bolesnika operisanih od nesitnoćelijskog karcinoma pluća od I-III A stadijuma« Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

  • Od 2012-2018.god. Klinički asistent Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

  • 2018.god. Docent na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

 

 

Radno iskustvo:

  • 2010. Lekar specijalista na Klinici za grudnu hirurgiju  KCS, Beograd

  • 2011. Klinički asistent na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

  • 2016. Zamenik direktora Klinike za grudnu hirurgiju KCS

  • 2017. Načelnik odeljenja hirurgije I, Klinike za grudnu hirurgiju KCS

  • 2020. Šef katedre grudna hirurgija sa anesteziologijom u okviru Katedre hirurgije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

 

 

Strani jezici:

Engleski

 

 

Stručna usavršavanja:

2013 School of Thoracic surgery«  (Workshop), Elancourt, Paris

2017 Transplantacija pluća- Jednomesečno usavršavanje u Univerzitetu  u Minneapolisu Minnesota (USA)  “Observership-Lung transplant program” ("Hospital")

2017 Regionalni kurs iz VATS uniportal hirurgije, Thoracic fellowship, KC Ljubljana, Slovenija

2019 Internacionalni VATS uniportalni trening kurs prve kategorije na Univerzitetu Tongi, najvecoj svetskoj bolnici za plucne bolesti, Shanghai, Kina

2023 ESTS 4th-Vienna Laryngotracheal course

bottom of page