top of page

Dr Marija Laban

 

Obrazovanje:

  • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završila je 2006. godine sa prosečnom ocenom 9,0.

  • Specijalizaciju iz interne medicine upisala je 2013. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

  • Specijalistički ispit položila je 2019. godine sa odličnim uspehom, a usmeni ispit uže specijalizacije iz pulmologije- aprila 2023.

  • Aktuelno pohađa doktorske studije iz pulmologije.

 

 

Radno iskustvo:

  • Opšti lekarski staž obavila je 2006/2007. godine u Domu zdravlja “ Voždovac” i Urgentnom centru Kliničkog centra Srbije.

  • U periodu 2008-2009. godine zaposlena u Gradskom zavodu za bolesti pluća u Beogradu.

  • Od 2011. godine zaposlena je u Klinici za pulmologiju Kliničkog centra Srbije.

  • Radila je u jedinici intenzivne nege, dnevnoj bolnici za maligne bolesti pluća, prijemno- trijažnoj službi i na kliničkim odeljenjima.

  • U periodu od decembra 2020. do novembra 2021. godine vodila je odeljenje poluintenzivne nege u Kovid bolnici “ Batajnica” UKCS.

  • Od 2022. godine zaposlena je u urgentnoj pulmološkoj ambulanti Klinike za pulmologiju u Urgentnom centru UKCS.

 

Autor je poglavlja o postkovidu u knjizi “ Odabrana poglavlja iz pulmologije” i koautor oblasti iz pulmologije u udžbeniku „Farmakoterapijski priručnik za stomatologe“.

Autor/ koautor 13 in extenso radova objavljenih u stručnim časopisima sa recenzijom, kao i 12 sažetaka sa domaćih i međunarodnih kongresa.

Član je Srpskog lekarskog društva, Evropskog respiratornog udruženja i Respiratornog udruženja Srbije.

bottom of page