top of page

Spec. dr med. Dušan Ilić

 

Obrazovanje:

  • 2008              Doktor medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

  • 2018               Specijalista interne medicine  Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu 

  • 2023              Supspecijalizacija iz  endoriniologije,  Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu                                                                                                                                                                       

 

Radno iskustvo:

  • Februar 2008. - Avgust 2008. Obavezan lekarski staž, Klinički centar Srbije

  • Maj 2008. - Jul 2009. Genetska laboratorija Klinike za endokrinologiju, dijabetes  i bolesti  metabolizma, Klinički centar Srbije

  • Oktobar 2009. - Oktobar 2012. Dom zdravlja Zvezdara, Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih građana

  • Novembar 2012. i dalje Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, Klinički centar Srbije

 

Poznavanje jezika

Engleski jezik - vrlo dobro poznavanje jezika

bottom of page