top of page

Prim Doc dr Verica Stanković-Popović,

specijalista interne medicine – uže specijalnosti nefrologija

 

Specijalizaciju i subspecijalizaciju završila u VMA Beograd gde je bila zaposlena od 1990.- 2008. godine i dogurala do pozicije načelnika odeljenja za funkcijsku dijagnostiku iz nefrologije. Magistarski ispit i doktorsku disertaciju završila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

U periodu od 2008.-2019. godine bila zaposlena u Kliničkom odeljenju za nefrologiju i bolesti metabolizma sa centrom za dijalizu „Prof dr Vasilije Jovanović“, KBC „Zvezdara“, Beograd, gde je od 2011. god bila Šef odseka kliničke nefrologije.

Od 2019. god do daljeg je zaposlena u Klinici za nefrologiju UKCS Srbije, do maja 2023. god bila na poziciji Šefa odeljenja za hitne prijeme nefroloških bolesnika, a od tada unapređena u načelnika odeljenja za intenzivno ekstrakorporalno lečenje.

 

Nakon 8 godina asistentskog staža u VMA i 7 godina  na Medicinskom fakultetu BU, izabrana je za Docenta na katedri Interna medicina Medicinskog fakulteta BU sa aktivnim učešćem u svestranoj edukaciji studenata, specijalizanata i subspecijalizanata iz oblasti interne medicine i nefrologije.

 

2017. godine joj je dodeljenja Zahvalnica za doprinos u dosadašnjem radu od strane Srpskog lekarskog društva, 2018. god joj je od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije dodeljen naziv Primarijus, a 2022. godine od strane Dekana MF BU Pohvalnica za doprinos u borbi protiv COVID 19 pandemije. Poseduje veliko kliničko iskustvo iz kliničke nefrologije, peritoneumske dijalize, ehosonografske dijagnostike abdomena i urinarnog trakta, transplantacije bubrega, ESWL tretman nefrolitijaze i holelitijaze, kao i digestivnih problema bolesnika sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom. Objavila je 106 naučnih i stručnih radova. Autor i koautor je u 5 stručnih monografija za poslediplomsku nastavu na Medicinskom fakultetu BU.

fotografija pored UZ_edited_edited.jpg
bottom of page