top of page

Dr Tanja Nikolić

 

 

 

 Obrazovanje:

 

  • 1994 Doktor medicine; Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

  • 2001 specijalizacija iz radiologije ,Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

 

 

Radno iskustvo:

  • 1996-2001 GZZHMP Beograd (1996-2001.god)

  • 2001 - 2018 specijalista radiologije, zaposlena u KCS - Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu Beograd (Klinika za endokrinologiju, dijabetes i  bolesti metabolizma, Urgentni Centar, Odsek digestivne radiologije Klinike za digestivnu hirurgiju) ;

  • 2018  Ars Medica Beograd

Dr Tanja Nikolić
bottom of page