top of page

Dr Nataša Rakonjac

 

 

Obrazovanje:

 • 2003. Doktor medicine, Medicinski fakultet u Kragujevcu

 • 2014. Specijalista radiologije, Medicinski fakultet u Beogradu

 • 2020. Subspecijalista digestivne radiologije- Medicinski fakultet u Beogradu

 

Radno iskustvo:

 • 2006-2008 Lekar na projektu i stipendista Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, Institut za eksperimentalnu medicinu i medicinsku genetiku Vojno Medicinske Akademije

 • 2008-2014 Odeljenski lekar i lekar na specijalizaciji, KBC Zemun

 • Od 2014 lekar specijalista radiologije, subspecijalista digestivne radiologije pomoćnik načelnika Službe za radiološku dijagnostiku, šef odseka za CT dijagnostiku, KBC Zemun

Interesovanja:

 • Radiografija i rad u skopiji

 • Ultrazvučna dijagnostika: abdomena i karlice, štitaste žlezde, mekih tkiva vrata, dojke, muskuloskeletnog sistema

 • Kolor Dopler krvnih sudova: vrata, ekstremiteta, v.porte, renalnih arterija

 • CT dijagnostika: glava, vrat, toraks, abdomen, karlica, CT u urgentnim stanjima, CT muskuloskeltnog sistema, CT angiografije, CT srca

 • MR dijagnostika: vrat, toraks, abdomen, karlica, MR muskuloskeletnog sistema, MR srca

bottom of page