top of page

Dr Milan Orlić

 

 

Obrazovanje:

 

  • 2013 diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu ·    

  • 2019  položio specijalistički ispit iz radiologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

 

Radno iskustvo:

 

  • ·       2013 - 2016  volontirao u Centru za radiologiju i magnetnu rezonancu KCS

  • ·       2016 - 2019  klinički lekar, Poliklinika Ars medica Beograd

  • ·       2019 - specijalista radiologije, Poliklinika Ars medica Beograd

 

 

Član Srpskog lekarskog društva

Član Evropskog udruženja radiologa (ESR)

Član Evropskog udruženja za imidžing dojke (EUSOBI)

 

Oblast užeg interesovanja i usavršavanja - radiološka dijagnostika oboljenja dojke

Dr Milan Orlić
bottom of page