top of page

Ass. Prim. dr sci. med. Goran Đuričić

 

 

 

Obrazovanje:

  • 2001 - Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu.

  • 2009 - Specijalizacija iz radiologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

  • 2010 - Magistarske poslediplomske studije iz Radiologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

  • 2018 – Doktorat: "Značaj multifraktalne analize snimaka magnetne rezonance u proceni odgovora na hemioterapiju kod primarnih koštanih neoplazmi". Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

  • 2018 - Primarijat

 

 

 

Radno iskustvo:

  • Od 2003. Lekar Dijagnostičkog centra Univerzitetske dečje klinike u Beogradu

  • Od 2004 Lekar na specijalizaciji radiologije Dijagnostičkog centra  Univerzitetske dečje kilinike

  • Od 2009. Specijalista radiologije Dijagnostičkog centra Univerzitetske dečje klinike u Beogradu

  • Od 2019. Klinički asistent na katedri za radiologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu

 

 

 

Polje interesovanja:

Dijagnostika sportskih povreda

Pedijatrijska radiologija urođenih anomalija skeleta

Imidžing metode u oboljenjima koštanozglobnog sistema

MRI dijagnostika sportskih povreda

Antropološki i sudskomedicinski imidžing skeleta

Dr Goran Đuričić
bottom of page