top of page

Prof. dr Ljiljana Beslać-Bumbaširević

 

Obrazovanje:

  • 1976 Medicinski fakultet završila je na Univerzitetu u Beogradu.

  • 1981  specijalistički ispit iz neuropsihijatrije

  • 1987 odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom Komparativna studija citoloških karakteristika cerebrospinalne tečosti i neuroloških manifestacija  kod odraslih pacijenata sa akutnom leukemijom

 

Radno iskustvo:

  • 1979 zaposlila se na Klinici za neurologiju Od početka zaposlenja na  Klinici za neurologiju radila je  na Odeljenju za demijelnizacione i ekstrapiramidne  bolesti, zatim na Odeljenju Opšte neurologije i tokom skoro 30 godina, na Odeljenju Urgentne neurologije. Na Odeljenja urgentne neurologije, prvo je bila šef Jedinice intenzivnog neurološkog lečenja  (prve u zemlji sa respiratornom podrškom),  a  zatim i načelnik celog odeljenja.

Usavršavala se u inostranstvu  (Rostok, Nemačka i Čikago, SAD).

Takodje,  bila je rukovodilac istraživačkog projekta  Minisatrstva Nauke, i  saradnik u  pet ovakvih projekata.

Autor je i koautor  većeg broja publikacija u međunarodnim i nacionalnim časopisima, međunarodnim i  domaćim  monografijama kao i u domaćim udžbenicima. Recenzent je u nekoliko istaknutih međunrodnih, neuroloških časopisa.

Vodila je radnu grupu  za  moždani udar u Srbiji, i učestvovala  u izradi Vodiča za lečenje i prevenciju moždanog udara.  Sa timom  lekara i medicinskih  sestara  je  2005 godine, na Odeljenju urgntne neurologije  osnovala prvu Jedinicu  za moždani udar u našoj zemlji, koja je poslužila kao model za ostale ovakve jedinice u Srbiji, a 2006 godine je uvela hitno lčenje akutnog moždanog udara intravenskom trombolitičkom terapijom.

Bila je predsednik Republičke stručne komisije za neurologiju, Ministarstva zdravlja.

Član je Srpskog lekarskog društva, ali svih evropskih udruženja iz oblasti opšte neurologije i cerebrovakularnih bolesti. Učestvovala  je  na više sastanaka evropskih eksperata iz cerebrovaskularnih bolesti  na kojima su odredjivane  mere i strategje lečenja i prevencije akutnog moždanog udara.

Dr Ljiljana Bumbaširević
bottom of page