poliklinika

Ars Medica Beograd

PROČITAJTE VIŠE

Poliklinika
ARS MEDICA Beograd

Osnovana 01.10.1993. godine.

Oblasti rada naše poliklinike su:

Radiologija
Endokrinologija
Kardiologija
Neurologija
Gastroenterologija
Reumatologija
Pulmologija
Hematologija
Angiologija
Urologija
Hirurgija
Internista onkolog

detaljnije...

RADIOLOZI:

Dr Zorka Damjanović
Ass. dr sci med. Dušan Damjanović
Dr Tanja Nikolić
Dr Dragana Pavlović - Stanković

ENDOKRINOLOZI:

Prof. dr sci. med. Svetozar Damjanović
Prof. dr Miloš Žarković

KARDIOLOZI:

Prof. dr Bosiljka Vujisić-Tešic
Prof. dr Aleksandar Nešković
Ass. Dr Srđan Bošković

NEUROLOZI:

Prof. dr Dragana Lavrnić
Dr Ivana Basta

GASTROENTEROLOZI:

Dr Radmilo Krstić
Prof. dr Tomica Milosavljević
Dr Milan Špuran

REUMATOLOZI:

Prof. dr Roksanda Stojanović

PULMOLOZI:

Dr Miodrag Vukčević
Doc. dr Vladimir Žugić

HEMATOLOZI:

Prof. dr Darinka Bošković

ANGIOLOZI:

Dr sci. med. Dragan Vasić

UROLOZI:

Dr sci. med. Milutin Kozomara

HIRURZI ONKOLOZI:

Dr Predrag Radovanović
Dr Vladan Pošarac
Ass. dr Igor Sprunić

INTERNISTI ONKOLOZI:

Dr Snežana Šušnjar

INFEKTOLOZI:

Prof. dr Milorad Pavlović

ORL:

Prof. dr Vojko Ðukić